Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izrada i bezbednost elektronskih dokumenata

Detalji

 • VEBINAR:13. april 2021. godine od 10 časova
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Izrada i bezbednost elektronskih dokumenata

UZ PRIMERE I MODELE NORMATIVNIH AKATA U ELEKTRONSKOM OBLIKU ZA SVE POLAZNIKE OBUKE

Pravilna izrada, rukovanje i pouzdano čuvanje / arhiviranje elektronskih dokumenata u skladu sa novim propisima i zakonskim obavezama

 

Nedavni zakoni i podzakonska akta propisali su nove obaveze i rokove za postupanje, kao i način izrade, izmene, odnosno integracije internih normativnih akata u svakoj organizaciji. Postupanje po ovim zakonskim propisima (od 1. jula 2021. godine ulazi u punu primenu Pravilnik o način i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja e-faktura, formatu e-faktura, kao i načinu i postupku prihvatanja i odbijanja e-faktura) podrazumeva i niz kadrovskih, organizacionih i tehničkih mera kako bi se omogućio bezbedan promet, čuvanje / arhiviranje e-dokumenata, a koje su preduslov za postupanje po ovom pravilniku.

Istovremeno, rad van sedišta poslodavca / rad na daljinu (“od kuće”) postaje sve aktuelniji nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19, ali sa sobom donosi i brojne nedoumice u vezi bezbednog rukovannja elektronskim podacima koje nalažu važeći propisi.

 

Sve ovo određeno je nizom zakonskih propisa i podzakonskih akata:

 1. Pravilnik o uslovima za postupanje i tehnološka rešenja koji se korist tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenata (“Službeni glasnik RS” 94/2018, 87/2020)
 2. Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje (“Sl. glasnik RS”, broj 86/2018)
 3. Uredba o utvrđivanju Liste delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja (“Službeni glasnik RS”, broj 94/19)
 4. Pravilnik o podacima koje sadrži evidencija operatora informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja (“Službeni glasnik RS”, broj 9/20)
 5. Uredba o postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja (“Službeni glasnik RS”, broj 11/20)
 6. Opšta uredba o zaštiti podataka u Evropskoj uniji (GDPR) i dr…

Predviđene novčane kazne za neizvršenje obaveza u skladu sa zakonom iznose i do 2.000.000,00 dinara!

 

Ovi zakonski propisi regulišu konkretna objašnjenja i uputstva za obaveznu primenu, o kojima ćemo govoriti na webinaru:

 • Kako pravilno formirati i bezbedno čuvati e-dokumente?
 • Koje su zakonske obaveze u postupanju sa različitim e-dokumentima?
 • Koja interna normativna akta treba izraditi i/ili uskladiti sa važećim propisima?
 • Koji su uslovi i tehnološka rešenja za pouzdano puvanje / arhiviranje elektronskog dokumenta?
 • Koje poslovne organizacije su u obavezi da primene Zakon o informacionoj bezbednosti?
 • Na koji način se vrši službena prijava poslovne organizacije u republičku evidenciju operatera IKT sistema od posebnog značaja?
 • Koje su najčešće pretnje po bezbednost e-dokumenata i kako postupiti u slučaju incidenta?
 • Koja su optimalna softverska i hardverska rešenja za bezbednost e-dokumenata?
 • Portal CERT-a za prijavu incidenata, kako ga koristiti i kako definisati proceduru i način izveštavanja Operatera IKT sistema ka nacionalnom CERT-u, odnosno kako definisati proceduru i način izveštavanja Operatera IKT sistema ka nacionanom CERT-u?
 • Kako sprovesti mere korporativne bezbednosti u skladu sa novinama koje donose propisi EU?

Primeri i modeli internih normativnih akata u elektronskom obliku su obezbeđni za sve polaznike.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 1. Pregled zakona, podzakonskih akata i planskih dokumenata kojim se uređuje bezbedno rukovanje elektronskim dokumentima
 2. Pravilno formiranje, upotreba i čuvanje / arhiviranje različitih e-dokumenata (sa pojašnjenjima specifičnosti vezanih za različite delatnosti)
 3. Najčešći bezbednosni izazovi i pretnje u elektronskom poslovanju
 4. Primeri dobre prakse
 5. Pitanja i odgovori

 

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultant zaorganizaciju rada i korporativnu bezbednost
 • Vojkan Stanković, IT konsultant za elektronsko poslovanje i IKT bezbednost

 

Kotizacija i popust:

 • Kotizacija za obuku iznosi 10.500,00 (+PDV)
 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs