Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Izrada završnog računa za budžetske korisnike

Detalji

  • Mesto i vreme:Zemun, nastavna sala Instituta, 29. januar 2020. od 10 do 15,30h
  • Predavač:Radulka Urošević, ekspert za budžetski postupak i kontrolu budžeta
  • Kotizacija sa novogodišnjim popustom od 15%:8,075 (+PDV)
  • Dodatni popust:5% za dva i više učesnika iz iste organizacije

Izrada završnog računa za budžetske korisnike

PRIPREMA I SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA OOSO

Korisnici budžetskih sredstava (direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti), organizacije za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvene i apotekarske ustanove imaju obavezu podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja – izrada završnog računa.

Rokovi za podnošenje ovih izveštaja propisani su Zakonom o budžetskom sistemu. Prvi rok za izradu završnih računa i njihovo podnošenje nadležnom organu je 28. februar 2020. godine, za indirektne korisnike budžetskih sredstava i zdravstvene ustanove.

Cilj radionice je da se polaznici obuče kako da sprovedu pripremne aktivnosti i sastave godišnje finansijske izveštaje, (izrada završnog računa), koji će sadržati pouzdane podatke o vrednosti imovine, obaveza i kapitala, prihoda i rashoda, primanja i izdataka, kao i tačno utvrđen rezultat poslovanja.

Polaznici će se upoznati sa najčešćim greškama u finansijskim izveštajima, značaju internih kontrola u sprečavanju rizika od pogrešnog iskazivanja kao i merama koje preduzimaju nadležne institucije u slučaju utvrđivanja istih.

Radionicu vodi Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava.

 

PROGRAM RADIONICE Izrada završnog računa:

  • Na radionici će se polaznici upoznati sa pripremom i sastavljanjem godišnjih izveštaja i to:
  • Usklađivanje evidencija iz pomoćnih knjiga sa evidencijama u glavnoj knjizi;
  • Popis imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem po popisu;
  • Usaglašavanje stanja finansijjskih plasmana, potraživanja i obaveza;
  • Obračun amortizacije i sprovođenje odgovarajućih knjiženja;
  • Sastavljanje propisanih obrazaca

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i posluženje u pauzama.

Popusti:

1) Novogodišnji popust samo u ovom terminu – 15%

2) Za dva i više učesnika dodatnih 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs