Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Javne nabavke – korak po korak

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:1. jun 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):1. jun 2022. godine od 10h
 • Predavač:Miloš Jović, ekspert za JN (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (+PDV), odnosno 11.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Javne nabavke – korak po korak

RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

Javne nabavke – od izrade konkursne dokumentacije do izmene ugovora

Predavač: Miloš Jović, ekspert iz oblasti javnih nabavki, do skora zaposlen u Kancelariji za javne nabavke, a zatim u privredi. Autor je više knjiga i publikacija iz oblasti javnih nabavki a poslednjih godina je bio predavač na velikom broju seminara, radionica i stručnih skupova iz oblasti javnih nabavki u zemlji i inostranstvu.

 

PROGRAM RADIONICE:

1) Izrada i objavljivanje konkursne dokumentacije

 • Izrada konkursne dokumentacije kao jedinstvenog dokumenta koji zajedno izrađuju i oko kojeg se saglašavaju članovi komisije za javnu nabavku
 • Koji delovi konkursne dokumentacije su ključni i šta se sve i na koji način njima mora urediti?
 • Dobra praksa u izradi ključnih sadržaja u konkursnoj dokumentaciji
 • Najčešće proceduralne i materijalne greške u izradi i objavljivanju konkursne dokumentacije na Portalu javnih nabavki

2) Stručna ocena ponuda sa posebnim osvrtom na dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

 • Kako se zahtevaju pojašnjenja i dokazi?
 • Ocena dokaza, dopuna dokaza
 • Obrazloženje prihvatanja / odbijanja ponude
 • Odobravanje uvida u dokumentaciju u praksi

3) Uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci – praktični problemi i rešenja

 • Izmene ugovora po osnovu ugovornih odredaba
 • Izmene ugovora po osnovu dodatnih radova i nepredviđenih okolnosti – osnov i primeri dobre prakse
 • Uvođenje novih podizvođača i preuzimanje njegovih poslova  od strane izvođača
 • Način postupanja u vezi sa izmenom ugovora: inicijativa, analiza osnova, obrazloženje, zaključenje aneksa, objavljivanje izmena na Portalu javnih nabavki

4) Pitanja i odgovori, rešenje problema iz realne poslovne prakse

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs