Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih

Detalji

 • WEBINAR:17. decembar 2020. godine od 10h
 • Predavači:Eksperti Inspektorata za rad (detalji o predavačima na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Novogodišnji popust:Samo u ovom terminu 15% popusta na sve prijave; Za dva i više učesnika dodatni popust

Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih

SA GOTOVIM MODELIMA SVIH NEOPHODNIH DOKUMENATA U SKLADU SA ČAK 8 ZAKONA I PRATEĆIM PODZAKONSKIM AKTIMA

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, ponovo realizujemo radionicu na temu “Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih”, na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu.

Predavači su eksperti za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu iz nadležne državne institucije:

 • Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat za rad  Republike Srbije, inspektorka za oblast radnih odnosa
 • Katarina Kurćubić, Inspektorat rada Republike Srbije, inspektorka za oblast bezbednosti i zdravlja na radu

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Evidencije iz oblasti radnih odnosa u kadrovskom dosijeu zaposlenih

Zakon o radu, kao osnovni zakon iz oblasti radnih odnosa, propisuje korpus prava, obaveza i odgovornosti, kako poslodavca, tako i zaposlenih, o čemu mora postojati akt poslodavca koji se čuva kao trajna evidencija.

U radnom dosijeu zaposlenih obavezno je vođenje i čuvanje sledećih dokumenata:

 • Ugovor o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Rešenja poslodavca o svakom pravu ili obavezi zaposlenog – godišnji odmor, plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, mirovanje radnog odnosa, suspenzija, otkaz ugovora o radu, premeštaj u drugo mesto rada, premeštaj na druge odgovarajuće poslove, i dr…
 • Evidencija o zaradama
 • Dnevna evidencija o prekovremenom radu
 • Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu
 • Obaveštenje o zaštiti uzbunjivača
 • Sva druga dokumenta o postupku koji vodi ili se vodi po zahtevu zaposlenog ili protiv zaposlenog
 • Evidencije koje poslodavac mora da vodi primenom posebnih zakona za čiju primenu je nadležna inspekcija rada

Svaki od navedenih instituta radnog prava će biti posebno razmatran i pojašnjen u toku seminara, a pratiće ih gotovi modeli koji se mogu odmah primeniti u svakodnevnom radu i koje ćete dobiti u elektronskoj formi.

2. Vođenje evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu

 • Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je vođenje evidencije na 14 obrazaca, i to evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom mi zaposlenima raspoređenim na ta radna mesta, o povredama na radu i profesionalnim bolestima i prijavama povreda na radu inspekciji rada, o periodičnim pregledima i proverama opreme za rad i uslova radne okoline, o opasnim materijama koje se koriste na radnom mestu, izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu, osposobljavanju zspoelnih za bezbedan rad.
 • Obzirom da postoje nedoumice u načinu vođenja i čuvanja evidencija  u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, na ovom seminaru ćeo detaljno objasniti svrhu i način vođenja evidencija.
 • Na seminaru ćemo objasniti:
 • Obaveze propisane Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, prekršajne odredbe u sllučaju da se evidencije ne vode u skladu sa zakonom;
 • Obaveze propisane Pravilnikom o načinu vođenja evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Uputstvo za popunjavanje propisanih obrazaca.
 • I ovaj segment je praćen gotovim modelima dokumenata koji su spremni za upotrebu u svakodnevnom poslovanju.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za radionicu Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal (sa modelima akata).

Popusti:

 • U okviru akcije NOVOGODIŠNJIH POPUSTA, samo u ovom terminu odobravamo popust od 15% za sve prijave.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3161013 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs