Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Kadrovska evidencija zaposlenih

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže do daljnjeg. U zavisnosti od razvoja situacije, nastava će biti realizovana putem web platforme (webinar) ili učionički - čim se za to steknu neophodni uslovi.
 • Predavači:Eksperti Inspektorata za rad Republike Srbije
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (+ PDV); detalji o popustima na stranici

Kadrovska evidencija zaposlenih

SA GOTOVIM MODELIMA SVIH NEOPHODNIH DOKUMENATA U SKLADU SA ČAK 8 ZAKONA I PRATEĆIM PODZAKONSKIM AKTIMA

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, ponovo realizujemo radionicu na temu “Kadrovska evidencija zaposlenih i neophodna dokumentacija”, na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu.

Kadrovska evidencija zaposlenih – zašto je važno

Svi privredni subjekti, kako pravna lica i preduzetnici, tako i organi državne uprave i lokalne samouprave, i druge institucije, u obavezi su da vode propisane evidencije u oblasti rada. Uz to, kadrovska evidencija zaposlenih omogućava da se dokumentuje i dokaže da poslodavac vodi karovsku politikiu jednakih mogućnosti, bez diskriminacije određenih kandidata ili zaposlenih i radno angažovanih lica, obzirom na njihov pol, nacionalnu pripadnost, starost ili invaliditet.

Ukoliko je kadrovska evidencija zaposlenih ažurna i precizna, zaposleni dobijaju ispravan obračun zarade, koji je izvršna isprava, radnog staža, godišnjeg odmora, ali i druge bonuse i beneficije, što se pozitivno odražava na zadovoljstvo zaposlenih.

U tom smislu, vođenje ažurne kadrovske evidencije zaposlenih je apsolutna neophodnost, ali i veoma zahtevan i komplikovan posao jer podrazumeva usklađivanje sa čak 8 zakona i ogromnim brojem podzakonskih akata. Na našem seminaru, kojeg će voditi ekspert u oblasti inspekcije rada za oblast radno-pravnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada.

Šta će vam omogućiti radionica Kadrovska evidencija zaposlenih:

 • da se upoznate sa dokumentacijom iz oblasti radno-pravnih odnosa koja je neophodna za evidenciju kadrova
 • ovladate načinom na koji se dokumentacija zaposlenih sistematizuje u dosijeu zaposlenog
 • da dokumentaciju i dosije zaposlenog uskladite sa zakonskim propisima
 • da se pripremite za iznenadnu inspekciju
 • da se upoznate sa procedurom samoprocene poslodavca o poštovanju propisa u oblasti rada popunjavanjem kontrolnih lista

Posebno je značajno što će učesnici radionice dobiti gotove modele svih dokumenata koje ispravno vođena kadrovska evidencija zaposlenih i njihov dosije moraju da sadrže, i to prema:

 • Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o inspekcijskom nadzoru (3);
 • Zakonu o radu (9);
 • Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu (1);
 • Zakonu o zaštiti uzbunjivača (3);
 • Zakonu o volontiranju (2);
 • Zakonu o ravnopravnosti polova (2);
 • Zakonu o zaštiit stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (3);
 • Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (16); uvid u sve neophodne evidencije (čak 14).
 • Takođe, obradićemo i 6 neophodnih dokumenata koji predstavljaju dodatne obaveze poslodavaca u delatnosti građevinarstva.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal (sa modelima akata) i posluženje u pauzama.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs