Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Konferencija o radnim odnosima

Detalji

 • Mesto:Hotel Tulip Inn, Novi Beograd
 • Vreme:5. avgust 2021. godine od 10 časova
 • Predavači:Vrhunski eksperti iz inspekcijske, sudske i policijske prakse
 • Kotizacija i popusti:8.500,00 (+PDV) uz 5% popusta za brze uplate

Konferencija o radnim odnosima

SVE O RADNIM ODNOSIMA, BZR I NOVIM PRAVILNICIMA O ZAŠTITI OD POŽARA

RADNI ODNOSI, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU

Oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu regulisane su velikim brojem normativnih akata (zakona, uredbi, pravilnika…). Kako bi se postupalo u skladu sa njima, neophodno je odlično poznavanje svih odredbi i njihovo međusobno usaglašavanje. Konferencija koju organizujemo posvećena je upravo postizanju ove sinergije, jer ćete imati mogućnost da, na jednom mestu, dobijete sve informacije potrebne za celovito postupanje u skladu sa zakonom i dobijete odgovor na sva pitanja i nedoumice koje proističu iz prakse.

 

Konferenciju vode i na vaša pitanja odgovaraju vrhunski stručnjaci iz inspekcijske, policijske i sudske prakse:

 • viši tužilac (do skora sudija)
 • ekspert za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu iz oblasti inspekcijskog nadzora
 • ekspert za oblast  zaštite od požara, do skora zaposlen u Sektoru za vanredne situacije MUP Republike Srbije

Konferencija se održava u prelepom ambijentu Hotela Tulip Inn na Novom Beogradu, u velikoj sali, kako bi se omogućilo poštovanje epidemioloških mera (propisano rastojanje između učesnika).

 

KONFERENCIJA – PROGRAM RADA

I blok – Prava obaveze i odgovornosti u oblasti rada, povrede radne obaveze i kršenje radne discipline, uključujući i sudsku praksu

 • Prestanak radnog odnosa – razlozi za prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz od strane zaposlenog, otkaz od strane poslodavca
 • Pravni okvir za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Radne obaveze zaposlenog, radna disciplina zaposlenog, povrede radne obaveze i nepoštovanje – kršenje radne discipline
 • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza i kazne za zaposlenog – primeri iz prakse za  različite  delatnosti
 • Odlganje od izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu do pravnosnažne odluke suda  – u slučaju očigledno povređenog prava zaposlenog
 • Posledice otkaza sa osvrtom na slučajeve iz sudske prakse

 

II blok – Praktična primena Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i podzakonskih propisa

 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini
 • Obaveze poslodavaca u vreme pandemije Covid 19
 • Bezbedan i zdrav rad od kuće
 • Najčešći nedostaci vezani za primenu preventivnih mera
 • Primena preventivnih mera za sprečavanje povreda na radu

 

III blok – Novi pravilnici o organizovanju zaštite od požara i Zakon o zaštiti od požara

 • Pravilnink o organizoovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara
 • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara
 • Praktični primeri plana i pravila zaštite od požara
 • Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategoriji ugroženosti od požara.

(program u PDF formatu možete preuzeti  OVDE )

 

Pitanja za konferenciju možete dostavi unapred najkasnije do petka 30. jula 2021. godine. Sva pitanja koja ne budu dostavljena unapred, već budu postavljena na samoj Konferenciji, biće odmah i obrađena.

 

Kotizacija za Konferenciju iznosi 8.500 dinara (+PDV) i obuhvata

 • nastavu
 • nastavni materijal
 • osveženje u pauzama
 • ručak
 • sertifikat o prisustvu
 • kontakte učesnika

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs