Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Međunarodni računovodstveni standardi

Detalji

 • WEBINAR:24. novembar 2020. godine od 10h
 • Predavač:Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Međunarodni računovodstveni standardi

Webinar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Webinar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima koji rade u računovodstvenim agencijama.

Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljeni da primene međunarodne računovodstvene standarde u svakodnevnom knjiženju. Obuka se sprovodi kombinacijom teoretskog i praktičnog rada, uz primere dobre prakse, a tokom nastave se primenjuje stalna interakcija sa učesnicima obuke.

Predavač: Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor

 

PROGRAM WEBINARA:

 • Uvodni deo
 • MRS 12 – Porez na dobitak
 • MRS 27 – Pojedinačni finansijski izveštaji
 • MSFI 3 – Poslovne kombinacije
 • MSFI 13 – Odmeravanje fer vrednosti
 • MSFI 15- Prihod od ugovora sa kupcima
 • MSFI 16 – Lizing

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara (+PDV).

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta;
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs