Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   MS Office u poslovnim operacijama

Detalji

 • Obuka:MS Office
 • Predavač:Bojana Drndarević, angažovana na poslovima IT konsaltinga uz svakodnevno korišćenje MS Office alata sa bogatim predavačkim iskustvom u vođenju individualnih i grupnih obuka.
 • Mesto:Nastavna sala Instituta
 • Datum:11. i 12. april
 • Vreme:od 9 do 16:30 časova
 • Popust:Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta
 • Cena: 14.500

MS Office u poslovnim operacijama

Bojana Drndarević

Obuka za korišćenje MS Office poslovnog paketa obuhvata savladanje ključnih principa rada sa sledećim MS Office alatima:  MS Word, MS Excel i MS Power Point. Primena ovih alata, bez  kojih se ne može zamisliti uspešna realizacija zadataka u savremenom paketu administrativnih poslova, predstavlja ključni preduslov njihovog tačnog i efikasnog obavljanja. Njihova prednost u odnosu na ostale alate leži u neograničenim mogućnostima, kako u uređivanju teksta (zahtevi, molbe, obrasci, cirkularna pisma…), tabelarnom izračunavanju (izrada planova i izveštaja, vođenje evidencije, izrada spiskova i filtriranje i sortiranje podataka…) tako i u izradi profesionalnih multimedijalnih prezentacija. Obzirom da se veliki deo poslova poslovnog sekretara i administrativnog asistenta obavlja elektronskom komunikacijom sa kolegama i klijentima, program poseban akcenat stavlja i na aktuelna pravila poslovne komunikacije putem e-pošte kao i rad na internetu, korišćenje društvenih mreža i važnost zaštite podataka prilikom ove vrste rada.

Omogućava kreiranje i napredno uređivanje profesionalnih tekstualnih dokumenata (zahtevi, molbe, obrasci, cirkularna pisma i druge forme obrade teksta):

 • Upoznavanje sa radnim okruženjem (upoznavanje sa glavnim menijem – Ribbon, opcija za traženje pomoći, korišćenje template-a iz galerije, čuvanje i eksportovanje dokumenta)
 • Rad sa tekstom (formatiranje teksta; razmak između redova i paragrafa; nabrajanje; umetanje hiperlinka; korišćenje opcije za pronalaženje i zamenu teksta)
 • Rad sa objektima (umetanje slika i podešavanje položaja u odnosu na tekst; kreiranje text-boxa; umetanje i izmena izgleda tabele i grafikona)
 • Oblikovanje stranice (orijentacija papira i veličina; podešavanje margina; razmak između strana; kreiranje i izmena zaglavlja i podnožja; numerisanje stranica)
 • Priprema dokumenta za štampu

MS Excel je moćan alat za upravljanje podacima, a ti podaci se mogu sortirati i filtrirati po željenom kriterijumu kao i grafički prikazati i odštampati što predstavlja značajnu stavku programa za tablične proračune. Može se koristiti za jednostavnije stvari poput kreiranja spiskova, ali i za izradu najrazličitijih proračuna i analiza.

 • Upoznavanje sa radnim okruženjem i izrada tabele (glavni meni – Ribbon; pojam reda, kolone i listovi i njihova izmena; konvertovanje dokumenta, čuvanje i eksportovanje tabele),
 • Rad sa ćelijama i podacima u njima (upoznavanje sa pojmom ćelije i njeno formatiranje – izgled i promena tipa podataka u ćelijama; sortiranje i filtriranje podataka)
 • Funkcije i formule (izrada matematičkih formula i unošenje funkcija; razumevanje osnovnih funkcija – Sum, Average, Count, Max, Min)
 • Grafikoni (pojam i vrste grafikona; umetanje grafikona; različite opcije kod kreiranje grafikona)
 • Priprema dokumenta za štampanje (orijentacija i veličina papira, margine)

Spoj pravila za kreiranje efikasnih multimedijalnih prezentacija i mogućnosti MS PowerPoint alata upotpuniće svaki vaš javni  nastup i doprineti uspešnijem prezentovanju:

 • Upoznavanje sa radnim okruženjem (kreiranje, otvaranje i čuvanje prezentacije)
 • Pravila za pravljenje profesionalnih prezentacija
 • Rad sa slajdovima i puštanje prezentacije (dodavanje, dupliciranje, brisanje, izmena izgleda slajdova; menjanje teme slajda, dodavanje slika, text box-a…)
 • Umetanje tabela i grafikona iz MS Excela u slajdove

Osnovni vidovi e-komunikacije, pretraživanje, elektronska pošta, osnovni principi komuniciranja preko društvenih mreža, zaštita privatnosti, zaštita elektronskih podataka

Nastava se obavlja u računarskom kabinetu Instituta, po principu „jedan učesnik – jedan računar“ u grupi od najviše 12 polaznika (učesnici, ukoliko žele, mogu koristiti sopstveni LT računar).

Nastava kreće od osnovnih postavki, pa nije neophodno nikakvo predznanje. Obuka je intenzivna, traje 16 nastavnih časova (dva dana po 8 časova), nakon čega će polaznici biti osposobljeni za maksimalno korišćenje svih prednosti koje u svakodnevnom radu pružaju MS office alati. Predavanja su podeljena u celine koje su najvećim delom zasnovane na praktičnim vežbama i koje imaju za cilj svladavanje logike rada.

Kotizacija

KOTIZACIJA iznosi 14.500 dinara (+ PDV) i obuhvata 16 časova intenzivne i praktične nastave na računarima, nastavni materijal i osveženje u pauzama. Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju)