Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Napredni Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:18, 20, 22, 25, 27. i 29. jun od 17,30 do 20,30h
  • Predavač:Vojkan Stanković, inženjer elektrotehnike i računarstvatruktor za oblast elektronskog poslovanja

Napredni Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju

Vojkan Stanković

Savladajte napredni Excel za samo 24 nastavna časa.

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava.

Obuka za napredni Excel se vrši u računarskom kabinetu Instituta u maloj grupi (najviše 10 polaznika). Izvodi se na računarima – jedan učesnik koristi jedan računar (polaznici mogu da ponesu svoj računar), kako bi sav nastavni materijal mogli intenzivno da izvežbaju. Fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe Excela do završetka obuke.

Maksimalan prostor je posvećen praktičnom radu i konkretnim vežbama, na šta je stavljen akcenat – čak 50% obuke su praktične vežbe na računarima . Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata , kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koju naiđu.

Poseban deo obuke je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

Za sve učesnike obuke Excel napredni nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

 

PREDAVAČ:

Vojkan Stanković, inženjer elektrotehnike i računarstva, sa dugogodišnjim inženjerskim i menadžerskim iskustvom, poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja rojektima. Svoje dugogodišnje radno i predavačko iskustvo unapređivao je u više stručnih centara u Austriji, Jordanu, Izraelu i Rumuniji.

 

PROGRAM OBUKE

1) UPOTREBA ŠABLONA U EXCEL-u

Kretanje šablona za prikupljanje podataka

Kreiranje formi za unos podataka i validacija

Povezivanje više datoteka za prikupljanje podataka

 

2) NAPREDNE FUNKCIJE U EXCEL-u

Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)

Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)

Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)

 

3) RAD SA IZVEDENIM (PIVOT) TABELAMA

Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)

Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)

Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)

 

4) RAD SA IZVEDENIM (POWERPIVOT) TABELAMA

Upotreba DAX formula

Kreiranje formula pomoću polja

Kreiranje veza između tabela korišćenjem Diagram View prozora

Prikazivanje tabela u zvezdi i priprema za višedimenzionu analizu, itd

 

5) RAD SA MAKROIMA I VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

Generisanje makro funkcija sa apsolutnim i relativnim adresiranjem

Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje

Msgbox, InputBox

If Then Else, Case, For… Next, Do… Loop, Funkcija

 

6) VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

VBA editor, ebugger, break point

Range objekat, Cells objekat

Varijable, tipovi, Explicite, Immediate

Debug. Print, Debug. Assert

Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch

Frme, Events

Zaštita VBA programa

 

KOTIZACIJA iznosi 17.500,00 dinara (+PDV).

POPUST za pravna lica: Za preostala 2 slobodna mesta u grupi 20%.

Popust za fizička lica 25%.

 

Program u pdf formatu možete preuzeti OVDE.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/509972

osoba za kontakt: Jelena Marinkov

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs