Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Pravilnik o PDV-u

Detalji

 • Mesto i vreme održavanja:Zemun, Pregrevica 168, 3. jun 2021. godine od 10 časova
 • Napomena:U slučaju ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije, nastava će biti realizovana on line, putem ZOOM platforme
 • Predavač:Ljubinka Kovačević, detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Novi Pravilnik o PDV-u

ULAZI U PRIMENU OD 1. JULA 2021. GODINE; ZNAČAJNE IZMENE U PRIMENI DOSADAŠNJIH PROPISA

Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost koji je usvojen prošle godine, donet je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 37/2021), koji je regulisana bliža primena Zakonna, a koja je do sada bila utvrđena velikim brojem podzakonskih propisa. Ovaj novi Pravilnik o PDV-u se primenjuje od 1. jula 2021. godine, kada prestaje da važi 27 postojećih pravilnika. Pored potvrđivanja dosadašnjih rešenja i preciziranja određenih stavova nadležnih poreskih organa, u jednom delu Pravilnika postoje bitne izmene koje su od velikog značaja za dalju primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Kako novi Pravilnik o PDV-u reguliše materiju iz dosadašnjih 27 pravilnika, to će na obuci biti prezentirana sva nova rešenja

Predavač: Revizor sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u oblasti računovodstva i revizije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu
 • Prenos celokupne ili dela imovine
 • Uobičajene količine poslovnih uzoraka
 • Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva
 • Prevozna sredstva
 • Način izmene poreske osnovice
 • Način i postupak vraćanja PDV-a
 • Način vođenja evidencije
 • Način i postupak refakcije i refundacije
 • Zaključna razmatranja, razlozi donošenja pravilnika i odgovori na pitanja

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs