Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Pravilnik o preventivnim merama za BZR

Detalji

 • WEBINAR - vreme održavanja:5. avgust 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Kotizacija:7.500 (+PDV) - detalji o popustima na stranici

Novi Pravilnik o preventivnim merama za BZR

PRAKTIČNA IZRADA PLANA, NJEGOV SADRŽAJ, OBAVEZE POSLODAVCA, ZAPOSLENOG, LICA ZA BZR, NEDOUMICE U PRIMENI PRAVILNIKA...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je 3. jula 2020. godine novi Pravilnik o preventivnim merama za BZR za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2020). Pravilnik je stupio na snagu 11. jula 2020. godine i sadrži obaveze koje su poslodavci i zaposleni dužni da preduzimaju protiv širenja zaraznih bolesti.

Prema ovom Pravilniku, osnovna obaveza poslodavca je da sačini Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti koji je sastavni deo akta o proceni rizika i da primenjuje mere  utvrđene Planom. Rok za donošenje plana je 11. avgust 2020. godine.

Shodno odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, inspektori rada su ovlašćeni za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nakon 11. avgusta 2020. godine, kada prođe rok za izradud Plana dat poslodavcima u Pravilniku. Za prekršaje iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu zaprećena je kazna od 800.000 do 1.000.000 dinara za poslodavca koji je pravno lice i 400.000 do 500.000 dinara za poslodavca koji je preduzetnik. Zaprećena kazna za prekršaj za zaposlene je 10.000 do 20.000 dinara, ako ne primenjuju preventivne mere za bezbedan rad.

 

Predavač: Ekspert za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

 

PROGRAM SEMINARA:

1. Obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog prema Zakonu o BZR

 • Definicija preventivnih mera za bezbedan rad u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Odgovornosti poslodavca u primeni preventivnih mera u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Obaveze lica za bezbednost i  zdravlje  na radu u Zakonu o BZR
 • Obaveze zaposlenih u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Opšte o sadržaju akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Ovlašćenja inspektora rada u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

2. Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

 • Predstavljanje Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Izrada Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zaraznih bolesti
 • Obaveze poslodavca, zaposlenih, lica zha bezbednost i zdravlje  na radu u primeni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zzarazne bolesti
 • Nedoumice u primeni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

 

Kotizacija za radionicu iznosi 7.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs