Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Detalji

 • Termin 1: Beograd, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168):11. februar 2020. godine od 11 do 16
 • Termin 2: Kanjiža, Hotel Aqua Panon:19. februar 2020. godine od 11 do 16
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate - 5%; Za dva i više učesnika - dodatnih 10%

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

PREDLOG NOVOG ZAKONA JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI I OČEKUJE SE NJEGOVO SKORO USVAJANJE; NEKOLIKO ZNAČAJNIH PODZAKONSKIH AKATA SU STUPILI NA SNAGU U DECEMBRU 2019.

O novom Zakonu

Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo brzo usvajanje. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ima za cilj dalje usklađivanje sa okvirnom Direktivom 89/391/EEZ o uvođenju mera za poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu, standardima EU, posebnim konvencijama MOR-a koje je ratifikovala Republika Srbija, preciznije uređivanje pojedinih odredaba u cilju stvaranja pravne sigurnosti i transparentnosti u primeni.

Nova zakonska rešenja treba da omoguće stvaranje uslova za bezbedniju i zdraviju radnu sredinu zaposlenima, doprinesu sprečavanju oštećenja zdravlja, čime će doprineti povećanju produktivnosti rada i samim tim uticati na ekonomski rast, zapošljavanje i funkcionisanje tržišta rada. Investicije za obezbeđivanje i unapređenje uslova rada kojima se smanjuje broj povreda na radu i profesionalnih bolesti na najmanju moguću meru direktno utiču na smanjivanje troškova posledica od povreda na radu i profesionalnih bolesti, čime direktno utiču na poslovanje privrednih subjekata.

 

Predavači:

Eksperti za oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa ogromnim praktičnim iskustvom na terenu, dugogodišnji saradnici Instituta za oblast bezbednosti i zdravlja na radu, kako u oblasti praktičnih rešenja, tako i u oblasti primene aktuelnog zakonodavstva, sa više od 40 realizovanih obuka, seminara i radionica na ovu temu koje je organizovao Institut.

 

Program seminara

1. NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU – ŠTA JE NOVO?

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

 • radno mesto
 • lice koje se samozapošljava
 • radna sredina
 • korektivne mere
 • promena naziva lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • lična zaštitna oprema

Koje obaveze poslodavca propisuje novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 • mere utvrđene aktom o proceni rizika
 • sprovođenje obuke zaposlenih – periodične obuke i dodatne obuke
 • dostavljanje obaveštenja zaposlenima
 • periodični, ciljani i drugi lekarski pregledi
 • praćenje i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu
 • postupanje u slučaju povreda na radu

Posebne obaveze poslodavca koji obavlja delatnost građevinarstva

Prava zaposlenih i dodatne obuke zaposlenih

Izbor predstavnika zaposlenih i periodične obuke

Kontinuirana edukacija

Savetnici i saradnici za bezbednost i zdravlje na radu

Evidencija, saradnja i izveštavanje

Stručni ispiti i nove licence

Kaznene odredbe

2. NOVI PODZAKONSKI PROPISI U OBLASTI BNR I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama – u primeni od decembra 2019. godine
 • Drugi pravilnici i uredbe

(program seminara u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV).

 • Za prijave i uplate izvršene u roku od 3 dana odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs