Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Detalji

 • Način realizacije:Vebinar (Zoom platforma)
 • Vreme:29. novembar 2022. godine od 10h
 • Predavač:Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu, dugogodišnji konsultant IED
 • Kotizacija i popusti:12.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

NAJZNAČAJNIJE IZMENE U ZAKONU O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I KOMPARATIVNA ANALIZA NOVOG I STAROG ZAKONA

NOVI TERMIN! Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu su brojne za poslodavce ali donose i brojne promene u organizaciji i sprovođenju mera za bezbedan rad, dok su neke odredbe važećeg zakona su precizirane i detaljnije objašnjene. Iz tog razloga, nameće se potreba za predstavljanjem novog Zakona, a takođe i za uporednim pregledom novog i starog Zakona, radi razumevanja promena i predviđenih obaveza za poslodavce i ostala lica koja učestvuju u procesu rada kod poslodavca.

Predavač:

Eksperti za bezbednost i zdravlje na radu

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – najvažnije izmene Zakona

 • nove definicije
 • opšti akti poslodavca
 • nove obaveze  poslodavca
 • imenovanje savetnika, odnosno saradnika za bezbednost i zdravlje na radu
 • prijava radova
 • uloga medicine rada
 • Registar povreda na radu
 • obuka za bezbedan rad
 • dozvole za rad
 • radna mesta sa povećanim rizikom
 • nove evidencije
 • zabrana rada na gradilištu
 • kaznene odredbe

 

2) Ostale aktuelne teme iz oblasti primene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, osnovne definicije, prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih, procena rizika
 • Osposobljavanje za bezbedan rad, radna mesta sa povećanim rizikom, upućivanje na lekarske preglede, zaduženje ličnih zaštitnih sredstava
 • Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, vršenje kontrole i nadzora nad radom zaposlenih, postupanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje zaposlenih, zabrana rada
 • Postupak u slučaju dešavanja povrede na radu, prijava povrede na radu, izdavanje izveštaja o povredi na radu, povreda na radu u slučaju rada od kuće
 • Prekršajne i krivične sankcije u slučaju povrede zakona
 • Organizacija rada od kuće
 • Predstavljanje Vodiča za bezbedan i zdrav rad od kuće.

 

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs