Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Obuka za leadership – od eksperta do vođe tima

Detalji

 • Mesto:Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd (sala na spratu)
 • Vreme:26. i 27. maj 2023. godine od 10h
 • Predavač:Sertifikovani ekspert za leadership, trening i razvoj zaposlenih (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:27.000 (+PDV) za oba nastavna dana; Detalji o popustima na stranici

Obuka za leadership – od eksperta do vođe tima

KAKO DA SPROVEDETE USPEŠNU TRANZICIJU

Zašto je obuka za leadership važna?

Kada kao iskusni u svom poslu zasluženo stupimo na poziciju menadžera, otvaraju se mnoge nepoznanice i problemi. Rezultate više ne postižemo radom na zadatku, već radom kroz ljude. Dinamika odnosa sa ljudima se menja, jer smo sa nekima od njih do skoro možda bili i kolege u timu. Nismo sigurni kako da uspostavimo balans između kontrole i nadgledanja (monitoring), što neretko prerasta u takozvani mikromenažmet. Uz to, viši menadžment ima svoja, ne mala očekivanja po pitanju rezultata koje tim donosi, dok motivacija, angažovanost zaposlenih i njihov razvoj predstavljaju još jednu nepoznanicu. Očekivanja pristižu sa svih strana, i pregorevanje u ovim okolnostima nije retka pojava.

Cilj obuke:

Cilj ovog programa je da podrži buduće lidere u jednoj od najtežih tranzicija – tranziciji od eksperta ka vođi tima – omogućavajući polaznicima da se, upotrebom seta praktičnih alata, što pre prilagode novim okolnostima i pronađu sistem operisanja koji će njihov i performans njihovog tima što pre podići na visok nivo.

Obuka za leadership će osposobiti polaznike da:

 • razumeju ključne razlike između menadžmenta i liderstva i ključne alate koji pripadaju svakom od njih
 • upravljaju rezultatima tima kroz komunikaciju: aktivno slušanje, davanje povratnih informacija i efektivno vođenje sastanaka
 • motivišu i podstaknu angažman zaposlenih putem holističkog pristupa njihovom razvoju
 • organizuju, planiraju, delegiraju i nadgledaju redovan operativni posao tima
 • nauče da rade sa neformalnim grupama unutar tima

Principi, organizacija nastave i namena

Obuka se sastoji iz dva dela. Osim rada u učionici, obuka sadrži i sugestije za nastavak primene naučenog nakon završetka programa. Broj polaznika je ograničen radi boljeg trening iskustva i efikasnijeg rada sa grupom.

Namenjen je onima koji se prvi put nalaze u ulozi menadžera i vode tim 9 meseci i manje, kao i polaznicima koji se razmatraju za poziciju team leader-a u skoroj budućnosti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi nastavni dan: Osnove liderstva uz fokus na veštinama menadžmenta

1) Veštine liderstva

a) Menadžer VS Lider

 • Najzahtevnija tranzicija u karijeri
 • Menadžer u  4D
 • Mapa uspešnog menadžera

b) Vaš akcioni plan

2) Veštine menadžera: lična efektivnost, delegiranje i organizacija timskog rada

a) Četiri stuba efektivnog menadžmenta:

 • sastanci 1:1
 • povratna informacija (feedback)
 • razvoj zaposlenih
 • delegiranje

b) Vaš Akcioni plan

 

Drugi nastavni dan: Liderske veštine za bolju ličnu i timsku efektivnost

1) Veštine lidera: Efektivna komunikacija

 • Kanali komunikacije
 • Model efektivne komunikacije (jasne poruke)
 • Aktivno slušanje
 • Vaš Akcioni plan

2) Veštine menadžera: performans, razvoj i motivacija zaposlenih

 • Praćenje rezultata zaposlenog
 • Razvojni razgovor (postavljanje pitanja i mentorstvo)
 • Motivacija i vrednosni sistemi
 • Vaš akcioni plan

 

Predavači:

Konsultantkinja IED, ekspertkinja u oblasti učenja i razvoja zaposlenih (Learning & Development), sa praksom od 10 godina u velikim multinacionalnim kompanijama. Tokom svoje karijere prošla je pozicije koji pokrivaju sve nivoe ekspertize u L&D oblasti: trening organizator, trener, regionalni trening menadžer i globalni menadžer za učenje i razvoj zaposlenih, poseduje brojne sertifikacije u koje spadaju Korn Ferry Leadership Architect and Voices 360, Situational Leadership, Insights Discovery CIPD diploma in Human Resources, L5.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Zbog specifičnosti obuke, koja nameće potrebu za snažnom interakcijom i praktičnim radom, obuka se realizuje isključivo uživo, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu.

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo 10% popusta.

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 27.000,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama, a sa popustom – svega 24.300,00 (+PDV)

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs