Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Planiranje u JP za 2024. godinu

Detalji

 • On line (ZOOM):27. novembar 2024. godine od 10h
 • Predavači:Stanimirka Mijailović, Irena Bulatović, Iva Pegan Karadžole, ekspertkinje Minstarstva privrede, Sektora za nadzor nad radom javnih preduzeća
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o poputima na stranici

Planiranje u JP za 2024. godinu

UPRAVO USVOJENE IZMENE U DELU KOJI SE ODNOSI NA ZARADE; SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Ekskluzivno – Uredba koja propisuje Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu je naknadno izmenjena u delu koji se odnosi na zarade!

Smernice za 2024. godinu su inače usvojene u oktobru ove godine godine. Na seminaru / vebinaru kog realizujemo 27. novembra 2023. godine, dobićete instrukcije za njihovu primenu, kao i priliku da se upoznate sa najnovijim izmenama ove Uredbe a koje se odnose na deo o zaradama.

Obuka je namenjena svim javnim, javno-komunalnim preduzećima, kao i lokalnim samoupravama.

 

Predavači su eksperti Sektora za nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede Republike Srbije Stanimirka Mijailović, Irena Bulatović  i Iva Pegan Karadžole.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Usvojene Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu
 • Izrada godišnjeg programa poslovanja
 • Sadržina godišnjeg programa poslovanja
 • Tabele i posebni osvrt na zarade i zaposlene – upravo usvojene najnovije izmene
 • Primena u praksi
 • Postavljanje ciljeva i upravljanje rizicima
 • Novina u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu: Upitnik za korporativno upravljanje (šta predstavlja i na koji način popuniti upitnik)
 • Dosadašnji rezultati i očekivani razvoj korporativnog upravljanja u daljem periodu.

(program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs