Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Popunjavanje obrazaca kompetencija u AP i JLS – praktičan rad

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:29. avgust 2022. godine od 10h
 • Predavač:Sanja Leverda (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:9.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Popunjavanje obrazaca kompetencija u AP i JLS – praktičan rad

PRAKTIČAN RAD NA POPUNJAVANJU OBRAZACA KOMPETENCIJA; ROK ZA IZRADU PRAVILNIKA DO 8. SEPTEMBRA 2022.

Novim zakonskim odredbama predviđeno je da se kompetencije za rad utvrđuju za svako radno mesto u posebnom Obrascu kompetencija, čiji su sadržaj i izgled propisani Uredbom o određivanju kompetencija za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave (JLS). Pored toga, izvršena je i izmena i dopuna Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS.

Obzirom na donete izmene, pred službenicima u lokalnoj samoupravi je ozbiljan zadatak izrade novih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta do 8. septembra 2022. godine.

Ovaj trening ima za cilj da službenicima na poslovima upravljanja ljudskim resursima i rukovodiocima u JLS pomogne u razumevanju sistema kompetencija za rad službenika i pruži praktičnu pomoć u izradi opisa poslova i određivanju kompetencija potrebnih za efikasan rad službenika, kao i da ih obuči za ispravno popunjavanje neophodnih obrazaca  za izradu Pravilnika.

Po završetku obuke, polaznici će:

 • razumeti koncept upravljanja ljudskim resursima zasnovam na kompetenijama
 • umeti da primene osnovna  pravila i izbegnu najčešće greškep rilikom izrade opisa poslova
 • razlikovati vrste kompetencija (ponašajne, opšte i posebne funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto)
 • biti u mogućnosti da primene naučeno i samostalno popune obrazac kompetencija
 • unaprediti sopstvene kompetencije za rad na poslovima upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

 

Predavač: Sanja Leverda, psiholog, sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i u Službi za upravljanje kadrovima RS, učestvovala u razvoju okvira kompetencija za rad služenika u državnim organima i lokalnoj samoupravi, koautor Priručnika za određivanje kompetencija za rad službenika u JLS, sada samostalni konsultant i trener u oblasti organizacionog razvoja  i upravljanja ljudskim resursima.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Kompetencije za rad službenika u AP i JLS – pojam i zakonski okvir
 • Analiza  posla i izrada opisa radnih mesta – PRAKTIČAN RAD
 • Vrste kompetencija za rad službenika u AP i JLS
 • Postupak i odgovornost za određivanje kompetencija
 • Način određivanja kommpetencijja i popunjavanje obrasca – PRAKTIČAN RAD

 

Kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 9.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

Popusti:

 • Letnji popust  – 10%
 • Za dva i više učesnika dodatnih 5% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs