Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poresko planiranje u privrednom poslovanju

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:31. avgust 2017. godine od 10 - 17 časova
 • Predavač:Dr Dragan Demirović, konsultant IED, viši poreski savetnik
 • Kotizacija:11.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Poresko planiranje u privrednom poslovanju

Dr Dragan Demirović

Da li vaša firma ima strategiju za upravljanje poreskim izdacima, optimiziranje i maksimalno umanjenje poreskih obaveza? Jer, dinamika i način kombinovanja različitih poreskih podsticaja, redosled, rokovi i uslovi korišćenja poreskih olakšica umnogome mogu da izmene ukupan poreski izdatak vaše firme.

Na jednodnevnoj radionici, uz interaktivan rad u maloj grupi (maksimalno 25 učesnika) upoznaćete se sa osnovnim tehnikama i ključnim principima poreskog planiranja u privrednom poslovanju i njihovom praktičnom primenom.

Predavač je dr Dragan Demirović, vrhunski poreski ekspert, konsultant Instituta za ekonomsku diplomatiju, ranije rukovodilac poreskog sektora u “BDK advokati” i viši poreski savetnik u “Delloite” doo Beograd.

 

Program

1) Pojam poreskog planiranja i razlikovanje između prihvatljivog poreskog planiranja (poreska optimizacija) i neprihvatljivog poreskog planiranja

2) Poresko planiranje po fazama poslovanja u okviru jedne jurisdikcije:

 • započinjanje poslovanja – izbor početnog oblika obavljanja i načina finansiranja poslovanja
 • redovno poslovanje – optimalno korišćenje poreskih pogodnosti
 • reorganizacija poslovanja – izbor između različitih oblika reorganizovanja poslovanja (statusne promene, stvaranje holding struktura, ugovorno povezivanje)
 • prestanak poslovanja – strukturiranje poreski optimalnog načina prestanka poslovanja sa aspekta privrednog društva i njegovih vlasnika
 • mere za sprečavanje neprihvatljivog poreskog planiranja

3) Međunarodno poresko planiranje

 • značaj međunarodnog poreskog planiranja za investicione odluke
 • efekti međunarodnog poreskog planiranja – trajno umanjenje poreskog tereta i odlaganje oporezivanja u državi rezidentstva investitora
 • osnovni koncepti međunarodnog poreskog prava koji su od značaja za poresko planiranje
 • izbor oblika poslovnog prisustva i načina finansiranja poslovanja u inostranstvu
 • metodi za poresku optimizaciju prenosa prihoda i dobiti u državu rezidentstva investitora, odnosno u drugu izabranu jurisdikciju (usmeravanje prihoda, prenos preko uporišne tačke, konverzija prihoda, poreska arbitraža)

4) Radionica

 • analiza tipičnih primera koji se pojavljuju u praksi
 • odgovori na pitanja učesnika, rešavanje konkretnih problema, analiza poreskih planova

 

Kotizacija za učešće iznosi 11.500,00 (+PDV). Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 5% popusta. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%.

Prijavu možete izvršiti direktnim popunjavanjem obrasca ili preuzimanjem obrasca prijave u .doc formatu i njegovim dostavljanjem na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

Osoba za kontakt: Jelena Simović

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs