Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poslovni excel Napredni nivo

Detalji

 • ON LINE (putem ZOOM platforme):29,31. januar, 2, 5, 7. i 9. februar 2024. godine od 16h
 • Predavač:Vrhunski ekspert za upotrebu ovog poslovnog alata u svakodnevnim poslovnim operacijama
 • Kotizacija i popusti:30.500,00 (+PDV); novogodišnji popust + dodatni popusti (detalji na stranici)

Poslovni excel Napredni nivo

IZRADITE SOPSTVENE PROGRAMSKE RUTINE (FUNKCIJE) PROGRAMIRANJEM SOPSTVENIH MAKROA,TJ. PROGRAMSKIH DODATAKA KOJI REŠAVAJU PROBLEME AUTOMATIZOVANE OBRADE PODATAKA

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel napredni nivo u 24 nastavna časa. Nastava se realizuje on line (preko ZOOM platforme), što se u proteklim godinama pokazalo kao vrlo efikasan način rada: polaznici mogu da učestvuju iz svoje kuće ili sa svog radnog mesta, bez dodatnih troškova putovanja i smeštaja, a kvalitet nastave je u potpunosti očuvan, kao da su fizički prisutni u nastavnoj sali.

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava.

Obuka za poslovni Excel napredni nivo fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe Excela do završetka obuke.

Maksimalan prostor je posvećen praktičnom radu i konkretnim vežbama, na šta je stavljen akcenat – čak 50% obuke su praktične vežbe na računarima. Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koju naiđu.

Poseban deo obuke za poslovni Excel napredni nivo je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

Za sve učesnike obuke Excel napredni nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

 

PREDAVAČ:

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 6 godina predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog alata u svakodnevnim realnim poslovnim operacijama.

 

PROGRAM OBUKE

1) UPOTREBA ŠABLONA U EXCEL-u

 • Kretanje šablona za prikupljanje podataka
 • Kreiranje formi za unos podataka i validacija
 • Povezivanje više datoteka za prikupljanje podataka

2) NAPREDNE FUNKCIJE U EXCEL-u

 • Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)
 • Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)
 • Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)

3) RAD SA IZVEDENIM (PIVOT) TABELAMA

 • Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija (+,-,*,/)
  Osnovne funkcije i dodate računske operacije (Sum, Average, Count, Max, Min) – Slajseri u pivot tabelama

4) RAD SA IZVEDENIM (POWERPIVOT) TABELAMA

 • Upotreba DAX formula
 • Kreiranje formula pomoću polja
 • Kreiranje veza između tabela korišćenjem Diagram View prozora
 • Prikazivanje tabela u zvezdi i priprema za višedimenzionu analizu, itd

5) RAD SA MAKROIMA I VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

 • Generisanje makro funkcija sa apsolutnim i relativnim adresiranjem
 • Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje
 • Msgbox, InputBox
 • If Then Else, Case, For… Next, Do… Loop, Funkcija

6) VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

 • VBA editor, ebugger, break point
 • Range objekat, Cells objekat
 • Varijable, tipovi, Explicite, Immediate
 • Debug. Print, Debug. Assert
 • Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch
 • Frme, Events
 • Zaštita VBA programa

 

VREME ODRŽAVANJA:

29. i 31. januar, 2, 5, 7. i 9. februar 2024. godine od 16h

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija iznosi 30.500,00 dinara (+PDV).

 • Za sve prijave i uplate do 31.12.2023. godine odobravamo novogodišnji popust od 20%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravao dodatnih 5% popusta
 • Za fizička lica odobravamo dodatnih 5% popusta

(popusti se sabiraju)

 

_______________________________________________________________________

Obuku za Poslovni Excel realizujemo i po inhouse principu.

In house obuka se u potpunosti prilagođava potrebama konkretne firme i njenih zaposlenih, kako sadržinski, tako i po fondu časova, mestu ili vremenu realizacije

_______________________________________________________________________

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs