Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poslovni Excel osnovni i srednji nivo

Detalji

 • ON LINE (putem ZOOM platforme):16, 18. i 22. januar 2024. godine od 16h
 • Predavač:Vrhunski ekspert za upotrebu ovog poslovnog alata u svakodnevnim poslovnim operacijama
 • Kotizacija i popusti:24.500 (+PDV); Novogodišnji popust + dodatni popusti (detalji na stranici)

Poslovni Excel osnovni i srednji nivo

Izuzetno moćan alat u svakodnevnim poslovnim operacijama i odlučivanju

Obuka za Poslovni Excel osnovni i srednji nivo polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke).

Nastava se realizuje on line (preko ZOOM platforme), što se u proteklim godinama pokazalo kao vrlo efikasan način rada: polaznici mogu da učestvuju iz svoje kuće ili sa svog radnog mesta, bez dodatnih troškova putovanja i smeštaja, a kvalitet nastave je u potpunosti očuvan, kao da su fizički prisutni u nastavnoj sali.

 

O obuci

Poseban deo obuke “Poslovni Excel osnovni i srednji nivo” je posvećen upotrebi Excel-a u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije kao što su: kako da izvršim pregled prodaje proizvoda po raznim zadatim parametrima, koliko je učešće pojedinih brendova, u kojoj meri je nešto zastupljeno količinski a koliko vrednosno, koliku smo prodaju realizovali u odnosu na planiranu, ako se nastavi ovakav trend, koliko ćemo u narednom periodu ostvariti a koliko ako ga povećamo, kako da iz velike baze zaposlenih izdvojim podatke o godišnjim odnorima, zaradama, zaposlenima iz određenog grada ili opštine, određene uzrasne kategorije i sl.

Teorijski deo obuke “Poslovni Excel – osnovni srednji nivo” ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi bili u mogućnosti da, nakon završenog kursa, samostalno reše situacije na koje mogu da naiđu, a koje programom obuke nisu bile obuhvaćene.

Svi učesnici obuke moći će putem posebne e-mail adrese i nakon kursa da se konsultuju sa predavačem oko svih nedoumica koje se mogu pojaviti u svakodnevnom radu.

Predavač

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 6 godina predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog alata u svakodnevnim realnim poslovnim operacijama.

 

PROGRAM OBUKE

1) Osnovni nivo (4 nastavna časa) 

 • Upoznavanje sa Excel radnim okruženjem -kretanje kroz redove, kolone, ćelije; umetanje, brisanje, izmena dizajna redova i kolona
 • Upoznavanje sa glavnim menijem – razumevanje logike rasporeda opcija File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review i View menija;
 • Manipulacija radnih sveski – files i radnih listova – sheets);
 • Formatiranje ćelija – vizuelno – granice, boje, orijentacija teksta; promena tipa podataka u ćeliji – number, currency, text
 • Upoznavanje i rad sa formulama i funkcijama
 • Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija; Osnovne funkcije – Sum, Average, Count, Max, Min
 • Sortiranje i filtriranje – Pravilno postavljanje i korišćenje filtera; Sortiranje podataka u tabeli; Color i number filter opcija
 • Rad sa grafikonima i grafičkim elementima – Odabir odgovarajućeg grafikona, Umetanje grafikona, Manipulacija grafičkih elemenata
 • Priprema dokumenata za štampu i unos u Word dokument – Podešavanje stranice – Page Layout skup funkcija; Podešavanja opcija štampanja; Opcije direktnog unosa excel tabela u word

2) Srednji nivo (10 nastavnih časova)

 • Pivot tabele
 • Slajseri u pivot tabelama
 • Kreiranje izveštaja
 • Funkcije (vlookup, sumifs, subtotal, if, getpivotdata, mid, len, find, date, weeknum, weekdate…)
 • Skraćenice (shortcuts)
 • Grafikoni (charts)
 • Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada
 • Trikovi (Tips & Tricks)

 

VREME ODRŽAVANJA:

 • 16. januar 2024. godine od 16h
 • 18. januar 2024. godine od 16 h
 • 22. januar 2024. godine od 16h

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija iznosi 24.500,00 dinara (+PDV).

 • Za sve prijave i uplate do 31.12.2023. godine odobravamo novogodišnji popust od 20%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravao dodatnih 5% popusta
 • Za fizička lica odobravamo dodatnih 5% popusta

(popusti se sabiraju)

_______________________________________________________________________

Obuku za Poslovni Excel realizujemo i po inhouse principu.

In house obuka se u potpunosti prilagođava potrebama konkretne firme i njenih zaposlenih, kako sadržinski, tako i po fondu časova, mestu ili vremenu realizacije

_______________________________________________________________________

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs