Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Postupak likvidacije – statusne i pravne promene

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:29. septembar 2020. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Ljubinka Kovačević, revizor
 • Kotizacija i popusti:8.500,00; detalji o popustima na stranici
 • Napoomena:Ukoliko u navedenom terminu dođe do pogoršanja epidemiološke situacije ili do ponovne zabrane okupljanja, nastava će biti realizovana putem web platforme

Postupak likvidacije – statusne i pravne promene

STATUSNE PROMENE; PRAVNE PROMENE

Usled aktuelne situacije u zemlji prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti Covid-19, veliki broj firmi se našao u ozbiljnom problemu kada je u pitanju očuvanje likvidnosti. Zbog velikog broja upita od strane poslodavaca, u saradnji sa Agencijom Permanent Educom, 29. septembra 2020. godine ponovo realizujemo seminar na temu postupka likvidacije i svih statusnih i pravnih promena koje on donosi.

Postupak likvidacije privrednog društva predstavlja prestanak rada i postojanja privrednog društva. Kada privredno društvo ima dovoljno svojih finansijskih sredstava da pokrije svoje obaveze radi se  o redovnoj likvidaciji. U suprotnom, radi se o likvidaciji koja se sprovodi po sili zakona, odnosno o prinudnoj likvidaciji.

Redovan postupak likvidacije privrednog društva je veoma obima i složen posao i obuhvata poznavanje i primenu više zakona: Zakon o privrednim društvima, Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o stečaju, kao i primenu određenih podzakonskih propisa.

 

Predavač:

Ljubinka Kovačević, revizor sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

 

Teme seminara:

1. Redovna likvidacija

 • Zakonska regulativa i donošenje odluke o pokretanju postupka
 • Pravna forma privrednog društva u postupku likvidacije
 • Statusne promene privrednog društva koje pokreće postupak likvidacije
 • Registracija odluke i objavljivanje oglasa
 • Ovlašćenja likvidacionog upravnika
 • Početni likvidacioni izveštaj
 • Godišnji likvidacioni izveštaj
 • Obustava likvidacije privrednog društva
 • Postupuak stečaja kao posledica prezaduženosti
 • Završetak postupka likvidacije
 • Okončanje postupka likvidacije
 • Poreski tretman postupka likvidacije privrednog društva
 • Odgovornost za sprovedeni postupak likvidacije
 • Obaveza čuvanja poslovnih knjiga i dokumentacije privrednog društva po okončanju likvidacije

2. Prinudna likvidacija

 • APR pokreće postupak prinudne likvidacije
 • Razlozi postojanja prinudne likvidacije
 • Objavljivanje obaveštenja
 • Posledice sprovođenja prinudne likvidacije, odnosno brisanja privrerdnog društva iz registra

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 8.500,00 dinara.

 • Za prijave i uplate izvršene u roku od 3 dana odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

011/3077612, 3077613, 063/464493

prijava@permanent.co.rs

edu@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs