Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novine i praktičan rad na Portalu CROSO

Detalji

 • Mesto:Novi Sad, Privredna komora Vojvodine
 • Vreme:20. decembar 2017. godine od 10 do 15,30 h
 • Predavač:Nemanja Milenković, savetnik dirktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • Kotizacija:9.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Novine i praktičan rad na Portalu CROSO

Na vaš zahtev – Obuka za praktičan rad na Portalu CROSO biće realizovana u Novom Sadu!

 

Upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, novim automatizovanim funkcijama, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama koje su uvedene na Portal CROSO sa ciljem ubrzavanja i olakšavanja poslovanja. Suočite se sa najčešćim problemima koji se javljaju u korišćenju Portala i načinima njihovog rešavanja i prevazilaženja uz savete i instrukcije savetnika direktora Centralnog registra Nemanje Milenkovića. Obuka se vrši na testnom portalu Centralnog registra uz praktičan rad na konkretnim primerima – kroz simulaciju slučajeva i rešavanje stvarnih problema i situacijama.

 

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 • Uspešno, putem portala CR-a, elektronskim putem, sprovodi prijave / odjave / promene na obavezno socijalno osiguranje;
 • Efikasnije prepoznaje i rešava probleme;
 • Brže i efikasnije radi na Portalu CR-a
 • Bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate.

 

PROGRAM RADIONICE

1) Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja:

 • Upoznavanje sa sajtom CR-a
 • Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a i oblast obaveznog socijalnog osiguranja
 • Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a i oblast obaveznog socijalnog osiguranja

2) Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a

 • Kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a

3) Praktičan rad na Portalu CR-a, obuka se vrši na testnom Portalu CR-a:

 • Prijava: objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave, obavezna polja i slanje prijave u bazu CR-a; pregled, čuvanje i štampanje MA obrasca
 • Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica
 • Pregled / Promena / Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci
 • Promena – objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost
 • Storniranje pogrešno unete prijave

4) Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra

 • Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na Portalu CR- a sa prikazom rešenja uočenih problema.

5) Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar    (pregled i funkcionalnosti sajta CR-a)

 • pristup informacijama od javnog značaja
 • izdavanje Uverenja u cilju ostvarivanja prava na povraćaj dela poreza i doprinosa

6) Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca.

7) Novine:

 • Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a – praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenima sa Portala CR-a
 • Automatska overa zdravstvenih knjižica, preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

8) Diskusija vezana za sugestije koje se odnose na unapređenje Portala CR-a.

 

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

 

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Olivera Žižović

011/3077612, 3077613, 063/317126

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs