Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Privredna društva – početak primene zakonskih rešenja

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad (Novi Beograd):20. jun 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):20. jun 2023. godine od 10h
 • Predavači:Ekspertkinje Ministarstva privrede (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Privredna društva – početak primene zakonskih rešenja

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA; ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJJE U APR-U; ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Počela je primena većeg broja zakonskih rešenja iz Zakona o privrednim društvima, Zakona o postupku registracije u APR-u i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sa kojima bi privredna društva trebalo da se upoznaju kako bi mogle da ih uspešno sprovedu.

Seminar je namenjen svim privrednim društvima, preduzetnicima, advokatima, subjektima zainteresovanim za pitanja iz oblasti korporativnog prava i evidentiranja stvarnog vlasnika i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Predavači:

 • Jelica Trninić Šišović, Ministarstvo privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre, načelnica u Odeljenju za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove
 • Sandra Tasić, Ministarstvo privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre, Odeljenje za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove

 

Nastavni program:

1) Zakon o privrednim društvima – početak primene odredbi

 • E prijava za osnivanje privrednog društva
 • Ko može da podnese registracionu prijavu u APR-u
 • Obaveza banaka
 • Obaveza registracije adrese za prijem elektronske pošte
 • Obaveza registracije kao korisnika elektronske uprave
 • Posedovanje jedinstvenog elektronskog sandučeta za privredna društva i preduzetnike

2) Zakon o postupku registracije u APR-u

 • Pogodnosti za “start up firme” – rezervisani sopstveni udeo
 • Novine u pogledu naknada direktora / članova nadzornog odbora u društvima kapitala: politika naknada, izveštaj o naknadama,obaveza objavljivanja naknada, odnosno obaveza dostupnosti podadtaka o iznosu i strukturi naknade
 • “stop fantonskim firmama” – šta preduzeti ako je firma na lažnoj ili nepostojećoj adresi
 • odbacivanje prijave za osnivanje
 • prinudna likvidacija: otklonjivi i  neotklonjivi razlozi, odnos stečaja i prinudne likvidacije
 • novine u pogledu odgovornosti članova za obaveze društva nakon brisanja društva iz registra
 • prinudna likvidacija preduzetnika
 • zaključivanje poslova i radnji u kojima postoji lični interes
 • unošenje reči “Srbija” u poslovno ime privrednog društva
 • imovina velike vrednosti
 • ograničenje plaćanja i dodatne uplate
 • ogranak stranog privrednog društva
 • izdavanje prokure
 • identifikacija akcionara

3) Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

 • osnivanje privrednog društva i evidentiranje stvarnog vlasnika u jednom koraku
 • prekršaji u slučaju osnivanja registrovanog subjekta elektronskim putem u skladu sa ZCESV

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs