Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Registar ugovora na Portalu JN – novina

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:27. maj 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):27. maj 2024. godine od 10h
 • Predavačica:Jelena Vlahović, Kancelarija za JN (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici
 • Novo:Kotizacija za grupu (detalji na stranici)

Registar ugovora na Portalu JN – novina

IZMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NOVI REGISTAR UGOVORA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 92/23) ustanovljena je, između ostalog i nova obaveza naručilaca u pogledu evidentiranja određenih podataka u Registar ugovora.
Na ovoj obuci, učesnici će biti upoznati sa svim obavezama koje proizilaze iz Člana 152a.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 91/19 i 92/23) i Pravilnika o načinu objavljivanja i vrsti podataka o ugovorima i izmenama ugovora koje naručioci objavljuju na Portalu javnih nabavki (“Sl. glasnik RS” broj  115/23). Takođe, učesnicima će detaljno biti predočene odredbe ZJN putem kojih će moći da odrede u vezi sa kojim nabavkama imaju obavezu evidentiranja u Registar ugovora.
Posebno će učesnici biti upoznati sa aktivnostima koje su vezane za Registar ugovora na Portalu javnih nabavki.

Predavač: Jelena Vlahović, rukovodilac Grupe za normativne poslove Sektor za regulativu i monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi deo programa:

 • Nabavke koje se evidentiraju u Registru ugovora
 • Sprovođenje postupaka za izuzete nabavke
 • Interni akt i načela javnih nabavki
 • Pravilnik i obaveze
 • Rokovi za postupanje i sankcije
Drugi deo programa:
 • Praktilčan rad na Portalu javnih nabavki u Registru ugovora
 • Unos podataka o ugovorima, narudzbenicama i okvirnim sporazumima
 • Unos podataka o izmenama ugovora i okvirnih sporazuma
Treći deo programa – Pitanja i odgovori
(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )
Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavačica će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućava da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 6) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 6 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 60.000,00 (+PDV). Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

 

Popusti (osim za grupnu kotizaciju):

 • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs