Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   SEF – Izmene Zakona o eFakturisanju

Detalji

 • Opcija 1 - Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:14. decembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):14. decembar 2022. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • U toku je akcija novogodišnjih popusta - 20% na sve prijave:Kotizacija i dodatni popust - detalji na stranici

SEF – Izmene Zakona o eFakturisanju

NAJAVLJENE IZMENE ZAKONA; OBAVEZA ZA PRIVATNI SEKTOR

O obuci SEF – izmene zakona o eFakturisanju

Ministarstvo finansija je u novembru ove godine objavilo Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim fakturama kojim se uvode značajne izmene u postojećim zakonskim rešenjima. Osim toga, od 1. januara 2023. godine primena elektronskih faktura postaje zakonska obaveza i za sve subjekte privatnog sektora. 

O svim ovim novinama na našoj radionici će govoriti eksperti za elektronsko poslovanje, a cilj im je da polaznicima prenesu tačne i precizne informacije kao i daju direktne savete o načinima postupanja i mogućnostima izvršenja zakonskih obaveza. Nastava se bazira na analizi konkretnih primera do kojih se došlo radeći na pružanju direktne podrške korisnicima SEF-a u poslednjih šest meseci, kao i na osnovu realnih poslovnih situacija.

Na obuci ćemo obraditi sledeće teme:

 • Prikaz Zakona o eFakturisanju sa detaljnim razjašnjenjima najavaljenih promena po Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama
 • Detajni prikaz funkcionisanja SEF sa detaljnim objašnjenjem pravilnog rada na test i prrodukcionom sistemu
 • Šta su to struturirane eFakture u XML formatu UBL2.1 i standardu SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i kako ih napraviti i testirati
 • Kakav je način upotrebe predračuna, knjižnog odobrenja i zadudženja, kao i avansnog računa u SEF sistemu
 • Koji su novi uslovi i specifičnosti obrade avansnih i korektivnih faktura sa pravilnim obračunom i prikazom PDV
 • Koje su pravno obavezujuće norme postupanja u vezi vremenskog roka za izdavanje eFaktura i šta je neophodno da se uradi
 • Razjašnjenje razlika i mogućnosti upotreba na zakonski definisane načine, eFaktura u PDF i XML obliku
 • Prikaz obrade eRačunovodstvenih isprava upotrebom softverskih rešenja ePisarnice, eDelovodnika i eArhive
 • Koje su zakonske definicije načina i obaveze arhiviranja elektronskih računovodstvenih isprava, kroz prikaz realnih primera
 • Potreba proširenja funkcionalnosti Računovodstvenih SV i njihova integracija sa softverima za obradu elektronskih dokumenata – Integracija sa računovodstvenim softverima
 • Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava i kako ih prevazići

 

SEF – izmene Zakona o eFakturisanju – NASTAVNI PROGRAM:

1) Važeća i najavljena zakonska rešenja

 • Prikaz izmena i dopuna koje predviđa Nacrt Zakona o izmenama i dopupnama
 • Objašnjenje načina izrade eFakutra u XML obliku u skladu sa Zakonom
 • Prikaz realnih primera izrade i prometa eIsprava u XML i PDF obliku sa detaljima i objašnjenjima specifičnosti iz realnog rada sa SEF sistemom

2) Rad u sistemu elektronskog fakturisanja – uživo, korak po korak

 • Prikaz i objašnjenje organizacije rada – ovlašćenja i registracija
 • Direktan prikaz izrade svih vrsta eIpstava u SEF-u
 • Nove funkcionalnosti i njihova primena
 • Automatski rad sa SEF-om

3) Računovodstena postupanja sa eIspravama

 • Izmene i dopune načina izrade i knjiženja eIsprava u skladu sa Zakonom i najavljenim izmenama i dopunama Zakona
 • Prikaz realnih primera obračuna računovodstvenih isprava u skladu sa Zakonom uz objašnjenje i uputstva
 • Načini izrade, sadržaja, računovodstvene obrade i obračuna PDV kod novih elektronskih računovodstvenih isprava

4) Primeri organizaciono-tehnničkih rešenja eFakturisanja

 • Specifičnosti postupanja obrade eRačunovodstvenih isprava – prikaz Idealnog sistema obrade ulaznih i izlaznih eIsprava
 • Šeme obrade eRačunovdstvenih isprava u računovodstvenim sektorima i računovodstvenim agencijama
 • Modeli integracije informatičkih sistema sa Informacionim posrednicima u organizacijama privatnog sektora
 • Sopstveno, besplatno i nezavisno softversko rešenje – direktni prikaz iskustvom potvrđenih rešenja

5) Procesi prijema, obrade i arhiviranja eDokumenata

 • Uslovi i primeri prijema, slanja, obrade i arhiviranja eFaktura i drugih elektronskih poslovnih dokumenata
 • Mogući načini integracije računovodstvenih i ERP softvera s sistemima obrade eFaktura – ePisarnica, eDelovodnik, eAdministracija i eArhiva
 • Uputstva za izradu rešenja opšte digitalizacije obrade posovne dokumentacije
 • Bezbedne metode i uslovi arhiviranja i zaštite elektronskih poslovnih dokumenata.

 

Predavači: 

 • Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Obuku SEF – izmene zakona o eFakturi možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo tradicionalni novogodišnji popust od 20%.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV), a sa 20% popusta – 10.000,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV), a sa 20% popusta – 9.200,00 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs