Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:6, 7. i 8. februar 2018. godine
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković, konsultanti IED (detalji na stranici)
 • Kotizacija:do 9.500 (+PDV) po nastavnom danu
 • Način prijavljivanja i popusti:Detalji o prijavljivanju i popustima možete videti na stranici

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja

Normativno-pravni okvir, elektronsko finansijskog poslovanje, elektronska administracija Elektronsko poslovanje

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja je potpuno novi proizvod koji će omogućiti polaznicima da steknu celoviti pristup u ostvarenju svojih novih zakonskih obaveza.

Zakonska regulativa koja je stupila na snagu u proteklom periodu uvodi elektronsko poslovanje ne samo kao realnu poslovnu obavezu, već i kao zakonsku obavezu, i to kroz Zakon o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja, (sa svojim podzakonskim aktima postaje u potpunosti obavezujući od 20. oktobra), Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (ima primenu od 1. oktobra), Zakon o informacionoj bezbednosti (kreirao je poslovne obaveze organizacija pre skoro dve godine)…

Sve ove zakonske obaveze proističu iz državne strategije koja je usmerena na dalji razvoj i integraciju elektronskog poslovanja u sve segmente poslovanja. Koje su to zakonske obaveze, koje mogućnosti efikasnog rada a koji su konkretni načini prlaska na elektronsko poslovanje saznajte na našoj Školi elektronskog poslovanja.

Predavači su:

 • Olga Zorić, konsultant Instituta za finansijsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant Instituta i instruktor za elektronsko poslovanje sa dugogodišnjim trenerskim i predavačkim iskustvom

Nakon završene obuke, svi polazanici će, putem mejla, moći da postave pitanje ili zatraže savet od predavača.

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja se realizuje u tri nastavna dana, 6, 7. i 8. februara 2019. godine kroz 18 nastavnih časova. Time je omogućen uvid u celinu elektronskog poslovanja kroz sve njegove aspekte (detaljni sadržaj svakog nastavnog dana možete videti u nastavku vesti)

1) Prvog nastavnog dana, 6. februara 2019. godine (6 nastavnih časova) obrađuje se normativno-pravni okvir koji je regulisano e-poslovanje kao i upoznavanje sa procedurama i alatima neophodnim za zakonito i operativno postupanje. Ova radionica je namenjena direktorima i menadžerima, sekretarima i pravnicima, kao i zaposlenima zaduženim za implementaciju e-poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima.

2) Drugog nastavnog dana, 7. februara 2019. godine (6 nastavnih časova) polaznici će se upoznati sa normativno-pravnim okvirom koji je relevantan za finansijsko elektronsko poslovanje (e-fakturisanje), načinima, procedurama i alatima kojima se generišu elektronske računovodstvene isprave, načinima njihove razmene, kao i bezbednosnim procedurama potrebnim za zakonito i bezbedno arhiviranje.

3) Treći nastavni dan, 8. februar 2019. ggodine (6 nastanih časova) posvećen je elektronskoj administraciji i namenjen je poslovnim sekretarima, administrativnim asistentima, referentima u arhivi i pisarnici i naravno rukovodiocima ovih sektora. Polaznici će se upoznati sa novim mogućnostima kancelarijskog rada koje su stupile na snagu ili će stupiti tokom 2019. godine: e-pisarnica sa prijemom i arhiviranjem elektronskih dokumenata,  usluga slanja e-dokumenta uz povratnicu, upotreba novih informatičkih servisa

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja je namenjena:

 • Generalnim direktorima i menadžerima
 • Direktorima i rukovodiocima pravnog i opšteg, finansijskog i IT sektora
 • Računovođama, knjigovođama, računovodstvenim agencijama, referentima u službi finansija…
 • Poslovnim sekretarima, administrativnim asistentima, zaposlenima u arhivi i pisarnici…
 • Izvršiocima u IT sektoru

Obzirom da je Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja podeljena u tri nastavna dana prijava se može izvršiti za jedan, dva ili sva tri nastavna dana.

1) Učešće na samo jednoj radionici – kotizacija iznosi 9.500 dinara (+PDV).

2) Za učešće na dve radionice kotizacija iznosi 17.100 dinara (+PDV) – cena umanjena za 10%.

3) Za učešće na sve tri radionice kotizacija iznosi 22.800 dinara (+PDV) – cena umanjena za 20%.

Za svaku od ove tri varijante važe i naši redovni popusti:

 • za brze uplate u roku od 2 dana – 5%
 • za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

Nastavni program po danima

Upoznajte se sa normativno-pravnim okvirom koji reguliše e-poslovanje kao i alatima i bezbednosnim procedurama, prepoznajte svoje zakonske obaveze, obezbedite početne uslove za prelazak na e-poslovanje, odredite poziciju, odgovornost i izvršenje novih radnih obaveza svakog zaposlenog, samostalno izradite svoja interna akta, pravilnike i prateće procedure:

1. E-poslovanje kao državna strategija – uticaj na aktuelno poslovanje

 • Pravac razvoja – strategije i akcioni planovi RS
 • Planirani ciljevi implementacije elektronskog poslovanja – digitalno društvo

2. Poslovna organizacija i implementacija e-poslovanja

 • Koje su aktuelne zakonske i poslovne obaveze iz domena e-poslovanja koje je svaka poslovna organizacija dužna da primenjuje
 • Efikasni načini inteegracije e-poslovanja u organizovanom radnom okruženju

3. Zakon o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja

 • najava novih oblika elektronskih sertifikata, potpisa, pečata i drugih usluga od poverenja u 2019. godinin

4. E-ZUP i Elektronski šalter

 • pojam i poslovna upotreba elektronskih administrativnih postupaka

5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

 • izmene i dopune koje se odnose na e-poslovanje

6. Zakon o elektronskoj upravi

 • e-uprava i elektronski servisi

7. Primena opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)

8. Zakon o informacionoj bezbednosti – Akt o IKT bezbednosti

 • Prikaz sadržaja i oblika kompletnog Akta o IKT bezbednosti urađenog za opšti slučaj
 • Diskusija o varijantama Akta prilagođenog različitim poslovnnim organizacijama

Kako se praktično prelazi na e-fakturisanje, koji su modeli poslovanja i kako se može integrisati sa postojećim računovodstvenim softverima? Koje su prednosti elektronskog poslovanja u finansijama i računovodstvu? Kako naše zakonodavstvo reguliše elektronsko poslovanje u oblasti finansija i računovodstva a šta donosi pravna regulativa EU? 

1. Pojam i pravni okvir e-fakturisanja

 • Definicija i sadržaj
 • Relevantni zakoni EU i Republike Srbije

2. Pravni status elektronskog dokumenta kao računovodstvene isprave

 • Pregled i tumačenje aktuelnih zakonskih normi u vezi elektronske računovodstvene isprave bez potpisa i pečata
 • Propisi u najavi i očekivane implikacije u primeni

3. Uspešni poslovni modeli e-fakturisanja

 • Kako e-fakturisanje funkcioniše?
 • Strukturirana e-faktura i modeli izrade
 • Sa ili bez digitalnog potpisa?
 • Integracija sa postojećim računovodstvenim softverima

4. Novi zakon o e-dokumentu i njegov uticaj na e-fakturisanje

 • Mogućnosti pojednostavljenja kreeiranja e-dokumenta
 • Usluge od poverenja kao mogućnosti za potpuno zaokruživanje procesa izrade i sigurne dostave elektronskih računovodstvenih isprava

5. Procesi prijema, obrade i arhiviranja elektronskih dokumenata

 • Efikasna organizacija prijema i slanja zvaničnih elektronskih dokumenata
 • Bezbedne metode arhiviranja i zaštite elektronskih dokumenata

6. Pitanja i odgovori, mišljenja i instrukcije

Ako ste poslovni sekretar, administrativni asistent, referent u arhivi i pisarnici, zatim pravnik, direktor ili menadžer, i ako kroz vaše ruke svakodnevno prolaze najvažnija dokumenta firme a vi odgovarate za njihovu blagovremenu obradu, informišite se kako možete svoj posao da ubrzate, smanjite mogućnost greške i povećate njegovu bezbednost. Naučite kako da administrativne poslove “prevedete” u elektronski oblik.

1. Pojam i pozicija elektronske kancelarije u svakodnevnom poslovanju

 • Zašto i kao primeniti e-poslovanje u svojoj organizaciji?
 • Koji su resursi organizacije koji bi trebalo ili moraju da posluju elektronski?
 • Koliko i na koji način je potrebno menjati internu poslovnu organizovanost radi uvođenja efikasnog elektronskog poslovanja?

2. E-administracija

 • E-pisarnica: efikasna interna i eksterna komunikacija i razmena dokumenata
 • Zvanična e-mail adresa organizacije registrovana u APR-u

3. Elektronski dokument

 • Pojam elektronskog dokumenta, načinn izrade i primeri primene
 • Promene i mogućnosti koje je doneo novi zakon o elektronskom dokumentu
 • Prikaz modela razmene zvaničnih elektronskih dokumenata dveju poslovnih strana uz potvrde slanja i prijema – primer e-fakture

4. Elektronske usluge državnih institucija

 • Elektronski servisi e-uprave i mogućost njihovog korišćenja
 • Elektronski administrativni postupci državne uprave

5. Elektronska arhiva

 • Šta je to e-arhiva i kako je obezbediti
 • Primer softvera za bezbedno arhiviranje dokumentarnog materijala

6. Praktična primena informacione bezbednosti

 • Bezbednosne pretnje i mere zaštite
 • Lična i kolektivna primena informacione bezbednosti – obezbeđivanje sigurnog rada i zaštite podataka.

7. Pitanja i odgovori, rešavanje problema, instrukcije i saveti za uspešno poslovanje