Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola radnih odnosa

Detalji

 • WEBINAR:Termin realizacije biće naknadno objavljen
 • Predavači:Eksperti nadležnih institucija i konsultanti za svoju oblast ekspertize (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:Samo u ovom terminu odobravamo popust od čak 30% (detalji na stranici)

Škola radnih odnosa

OVLADAJTE SVIM KOMPETENCIJAMA IZ OVE OBLASTI I POSTANITE STRUČNJAK ZA RADNE ODNOSE

Škola radnih odnosa je sveobuhvatna celina koja pruža ključna znanja i veštine potrebne za kompetentan rad u oblasti radnih odnosa. Usmerena je na sasvim konkretna pitanja iz oblasti radnog prava, što polaznicima pruža, osim zakonodavnog okvira i teorijska znanja, i sasvim praktične alate za rad u ovoj kompleksnoj oblasti (gotove modele akata, spremne za upotrebu u svakodnevnom poslovanju)

Organizacija nastave:

Škola radnih odnosa se realizuje kroz 7 nastavnih dana (po 5 časova), sa ukupnim fondom od 35 nastavnih časova, van radnog vremena – u popodnevnim časovima i subotom.

Kako bi izbegli rizik širenja bolesti COVD-19, Škola radnih odnosa će se realizovati putem web platforme (kao webinar), koja omogućava praćenje predavanja u realnom vremenu, kao i mogućnost postavljanja pitanja i komentara, kao da ste fizički prisutni u učionici.

Metode rada:

 • Interaktivan rad u maloj grupi (od 12 do 15 učesnika)
 • Konsultativan individualni i grupin rad
 • Fokus je stavljen na praksu
 • Analiza konkrtnih primera iz prakse i studija slučajeva
 • Rešenja stvarnih problema
 • Razmena znanja i iskustava

Predavači i instruktori su afirmisani stručnjaci nadležnih državnih institucija i konsultlanti u svojim oblastima nadležnosti i ekspertize.

Kome je škola radnih odnosa namenjena?

 • Već potvrđenim profesionalcima nadležnim za radno-pravne odnose koji žele da prate aktuelnosti iz ove oblasti i da nađu rešenje za probleme koji im se pojavljuju u svakodnevnom radu, te na taj način svojekompetencije podignu na viši nivo;
 • Onima koji imaju želju ili ulaze u svet radnih odnosa i radnog prava
 • Onima koji rade uu odeljenjima ljudskih resursa
 • Onima koji žele da unaprede svoju profesionalnu mobilnost i povećaju svoju zapošljivost.

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za svih 7 nastavnih dana iznosi 57.000 dinara (+PDV)

Zbog teške situacije u zemlji izazvane pandemijom bolesti COVID-19, u ovom terminu odobravamo popust od čak 30%, pa tako kotizacija za celu Školu iznosi svega 39.900,00 + PDV (što je svega 5.700 dinara po jednom nastavnom danu)

Ukoliko želite da se prijavite samo na određene nastavne dane, u skladu sa sopstvenim potrebama i interesovanjima, kotizacija za jedan nastavni dan iznosi 11.500 (+PDV), uz važeći popust od 30%, pa tako kotizacija za prijavu na pojedinačne nastavne dane iznosi svega 8.050 dinara (+PDV).

Nastavni program Škole

Predavač: Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat za rad Republike Srbije

 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o radu i aneksiranje ugovora
 • Opšti akti: kolektivni ugovor i  pravilnik o radu
 • Radni odnos na određeno vreme
 • Probni rad
 • Puno i nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
 • Prekovremeni rad
 • Raspored radnog vremena
 • Preraspodela radnog vremena
 • Noćni rad i rad u smenama
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor
 • Godišnji odmor
 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Zaštita zaposlenih
 • Višak zaposlenih
 • Ugovori van radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

Predavač: Stručnjak za zarade i druga novčana primanja zaposlenih

 • Pravo na zaradu i druga  primanja (za rad u prostorijama i van prostorija poslodavca)
 • Obavezni elementi zarade u Ugovoru o radu
 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Ugovaranje osnovne zarade
 • Radni učinak (stimulacije)
 • Uvećanje zarada (prekovremeni rad, rad na dan praznika, minuli rad)
 • Minimalna zarada
 • Naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme odsustva sa rada do 30 dana
 • Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva
 • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta
 • Obračun zarade  i naknade zarade kao izvršne isprave
 • Rokovi za isplatu zarade i naknade zarade
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora
 • Topli obrok
 • Otpremnina za odlazak u penziju
 • Otpremnina u slučaju “tehnološkog viška”
 • Naknada troškova pogrebnih usluga
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada
 • Naknada troškova na službenom putu
 • Solidarna pomoć
 • Jubilarna nagrada
 • Novogodišnji paketići za decu
 • Osmomartovski poklon zaposlenom
 • Ostala primanja zaposlenih
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Primanja po osnovu ugovora van radnog odnosa
 • Zarada u smislu Zakona o agencijskom zapošljavanju

Predavač: Stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa

 • Opšti akt u smislu Zakona o radu
 • Pravilnik o radu
 • Kolektivni ugovori (opšti, poseban i kod poslodavca)
 • Reprezentativnost sindikata
 • Postupak za utvrđivanje sindikata kod poslodavca i pred Odborom
 • Preispitivanje reprezentativnosti
 • Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora
 • Objavljivanje kolektivnih ugovora
 • Primena kolektivnih ugovora
 • Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u uevidencijama u oblasti rada

Predavač: Olga Kićanović, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova

 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Primena Zakona o uzbunjivačima
 • Mirno rešavanje radnih sporova

Predavač: Nemanja Milenković, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

 • Praktičan rad na Portalu Centralnog registra – obuka se vrši na Testnom portalu Centralnog registra
 • Najčeše greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra
 • Objašnjenje funkcija i ostalh uslug akoje pruža Centralni registar
 • Analiza sportnih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca
 • Novi izveštajni sistem na Portalu Centralnog registra
 • Pratični prikaz preuzimanja izvveštaja o zaposlenim sa Portala
 • Automatska overa zdravstvenih kartica – Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih sportnih situacija vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica

Predavač: Katarina Kurćubić, Inspektorat za rad Republike Srbije

1) Primena Zakona o BZR i Nacrt novog Zakona o BZR

 • Oblast primene, osnovni pojmovi, obaveze poslodavca, raspodela obaveza, prava i odgovornosti u oblasti BZR, nedoumice koje se pojavljuju u praksi kod primene Zakona
 • Razlozi za donošenje novog Zakona o BZR, uočeni nedostaci u primmeni postojećeg Zakona, smisao i cilj izmena
 • Važne novine u Nacrtu novog Zakona o BZR i uporedna analiza starih i novih odredbi Zakona, buduća primena u praksi, rešavanje neodumica kod primene novih obaveza predviđenih Zakonom

2. Vođenje evidencije iz bezbednosti i zdravlja na radu

 • Svrha i način vođenja evidencija
 • Vođenje evidencije na 14 zakonom propisanih obrazaca – evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom i zaposlenima raspoređenim na ta radna mesta, o povredama na radu i profesionalnim bolestima, prijavama povreda na radu Inspekciji rada, periodičnim pregledima i proverama opreme za rad i uslova radne okoline, o opasnim materijama koje se koriste na radnom mestu, izdatim sredstvima i opremi za lličnu zaštitu na radu, osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad
 • Obaveze propisane Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu – prekršajne odredbe u slučaju da se evidencije ne vode u skladu sa Zakonom
 • Obaveze propisane Pravilnikom o načinu vođenja evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Uputstvo za popunjavanje propisanih obrazaca

Svaki od navedenih obrazaca i dokumenata biće praćen gotovim modelima akata koji su spremni za upotrebu u svakodnevnom poslovanju i koji će učesnicima biti dostavljeni.

Predavač: Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat za rad Republike Srbije

 • Ugovor o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Rešenja poslodavca o svakom pravu ili obavezi zaposlenog – godišnji odmor, plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, mirovanje radnog odnosa, suspenzija, otkaz ugovora o radu, premeštaj u drugo mesto rada, premeštaj na druge odgovarajuće poslove i dr…
 • Evidencija o zaradama
 • Dnevna evidencija o prekovremenom radu
 • Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu
 • Obaveštenje o zaštiti uzbunjivača
 • Sva druga dokumenta o postupku koji vodi ili se vodi po zahtevu zaposlenog ili protiv zaposlenog
 • Evidencije koje poslodavac mora da vodi primenom posebnih zakona za čiju primenu je nadležna inspekcija rada

Svi obrasci, dokumenta i modeli akata biće dostavljeni učesnicima u formi gotovoj za upotrebu u svakodnevnom radu.