Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Sumnjive aktivnosti – AML

Detalji

 • On line (ZOOM):27. jul 2023. godine od 15h
 • Predavači:Jelena Pantelić i Milunka Savić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Sumnjive aktivnosti – AML

SUMNJIVE AKTIVNOSTI I PREPOZNATE TIPLOGIJE PRANJA NOVCA U ZEMLJAMA REGIONA

Vebinar “Sumnjive aktivnosti i prepoznatljive tipologije u zemljama regiona” ima za cilj da upozna polaznike sa modelima ponašanja koji mogu da ukazuju na pranje novca, finansiranje terorizma i prethodndo krivično delo, kao i dad prikaže razlike između sumnjive transakcije i sumnjive aktivnosti i da predstavi nove tipologije pranj anovca u zemljama regiona. Takođe, osvrnućemo se na međunarodne standarde, pre svega FATF preporuke kao i relevantne direktive EU koje se odndose na ovu oblast.

Predavačice su Jelena Pantelić i Milunka Savić, ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa ogromnim praktičnim i predavačkim iskustvom, konsultantkinje OEBS-a za AML i dugogodišnje saradnice Instituta za ekonomsku diplomatiju.

 

NASTAVNE TEME:

 • FATF, preporuka 20 i IO6
 • Sistem za sprečavanje i otkrivannje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Šta je sumnjiva transakcija?
 • Šta je gotovinska transakcija (CTR)?
 • Pojam SAR (suspicious activity report – izveštaj o sumnjivosti)
 • Obrasci ponašanja, šta su tipologije
 • Prikaz tipologija u zemljama regiona
 • Identifikovani rizici
 • Uloga obveznika
 • Situacije  visokog rizika
 • Odnos prema zahtevima državnih organa
 • Povratne informacije i kako ih koristiti
 • Ovlašćeno lice / odgovorno lice – odgovornost u prijavi sumnjivih transakcija
 • Blokada (privrermeno obustavljanje izvršenja transakcije)
 • Praćenje poslovanja
 • Neka moguća  rešenja
 • Diskusija, pitanja i odgovori

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

 • Letnji popust na sve obuke koje se realizuju u julu i avgustu iznosi 10%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs