Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Sumnjive transakcije i interna akta – SPN i FT

Detalji

 • NOVI TERMIN - On line (ZOOM):25. april 2024. godine od 16h
 • Predavači:Jelena Pantelić i Milunka Savić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:16.200 (+PDV), odnosno 130 evra (detalji o popustima na stranici)

Sumnjive transakcije i interna akta – SPN i FT

NOVE PREPORUKE ZA PRIJAVU; INTERNA AKTA U CILJU FORMIRANJA I OCENE SUMNJE OD USPOSTAVLJANJA INTERNOG SISTEMA DO PRIJAVE

Imajući u vidu da su donete nove Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija, da su u sačinjavanju preporuka učestvovali predstavnici svih nadzornih organa (policije, tužilaštva, analitičari, kao i druge institucije relevantne za sistem), na vebinaru ćemo razjasniti ulogu ovih preporuka, obaveznost u prijavi i način prijave i dostavljanja sumnjive transakcije (aktivnosti). Na radionici ćemo takođe objasniti i koje su posledice po obveznika ako ne prijavi sumnjivu aktivnost.

Zbog popunjenosti grupe, oglašavamo novi termin – 25. aprila 2024. godine od 15,30 časova.

Cilj radionice: Radionica će dati odgovor na pitanje ko su učesnici u ovom sistemu, u delu preventivnog i u delu represivnog sistema, ulozi finansijsko-obaveštajne službe, komunikaciji obveznika sa nadležnim institucijama, koja su ovlašćenja prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na koji način postupa obveznik u konkretnom slučaju, šta znači tajnost podataka i da li postoje izuzeci, koja je uloga ovlašćenog lica, a koja odgovornog lica – sa ciljem da se kroz ukratko predstavljanje obavezne pripreme dokumentacije razjasni šta su sumnjive transakcije, šta znači prijava sumnjive transakcije i koja je odgovornost obveznika prilikom prijave, odnosno neprijavljivanje iste.

Obuka je namenjena celokupnom privatnom sektoru koji je dužan da ispunjava obaveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa naročitim osvrtom na nefinansijski deo sistema: banke, brokersko dilerska društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje penzijskim fondovima, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, platne institucije, pružaoci usluga povezanih sa virtuelnom imovinom, lizing kuće, posrednici u prometu i zakupu nekretnina, kazina, on lajn priređivači igara na sreću, poreski savetnici, menjačnice, kastodi banke, faktoring društva, javni beležnici, advokati, poštanski operatori i druge zainteresovane strane.

 

Predavači su Jelena Pantelić i Milunka Savić, vrhunske ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 1. Obveznici i nadzorni organi
 2. Interna akta – obavezna dokumenta, spisak intenih akata
 3. Specifičnosti određenih internih akata – obratite pažnju!
 4. Šta je SAR, šta STR
 5. Prijava sumnjive aktivnosti
 6. Uloga ovlašćenog lica
 7. Ko donosi odluku o prijavi
 8. Kad se donosi odluka
 9. Da li prikupljati dodatne podatke radi ocene sumnje
 10. Momenat prijave STR
 11. Šta nakon prijave
 12. Da li i šta reći klijentu
 13. Posledice usled neprijavljivanja STR
 14. Specifičnosti sektora
 15. Koje klijente pratiti i kada
 16. Ovlašćeno lice vs odgovorno lice

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 16.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs