Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Ugovor o radu / Ugovori van radnog odnosa

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:26. jun 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):26. jun 2024. godine od 10h
 • Predavač:Goran Marković, Inspektorat za rad
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Ugovor o radu / Ugovori van radnog odnosa

NAČIN I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, VRSTE UGOVORA O RADU, VRSTE UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA; ELEMENTI UGOVORA; IZMENE UGOVORA

Zakon o radu koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Obzirom da se radi o ugovornom odnosu, u toku njegovog trajanja može doći do izmene stanja, zbog čega se ugovor o radu može menjati, a u praksi se problematičnim pokazao način sprovođenja izmena ugovora o radu, pa će rešavanje ovog problema biti jedan od ciljeva seminara.

Pored radnog odnosa, Zakon o radu poznaje i fleksibilne oblike rada u vidu ugovora van radnog odnosa, od kojih svaki ponaosob ima svoje specifičnosti, a seminar će polaznicima omogućiti savladavanje svakog od ovih ugovornih odnosa, naročito imajući u vidu najnovije izmene Zakona o radu. 

Naš seminar/vebinar obrađuje načine zasnivanja radnog odnosa, vrste ugovora o radu u i van radnog odnosa kao i njegove elemente.

Predavač: Goran Marković, Inspektorat za rad, šef Odseka za drugostepeni upravni postupak.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o radu i vrste ugovorenog radnog odnosa, elementi ugovora o radu
 • Ugovori van radnog odnosa i potreba prakse za regulisanjem novih fleksibilnih oblika rada – obavezni elementi ugovora
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Dopunski rad

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavačica će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs