Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Upravljanje elektronskim dokumentima

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:24. april 2019. godine od 10 do 15,30
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija sa maksimalnim popustom:8.075,00 (+PDV) - detalji o popustima na stranici

Upravljanje elektronskim dokumentima

E-KANCELARIJA, E-PISARNICA, E-DOKUMENT, E-FAKTURA, E-MAIL, E-UPRAVA, E-ARHIVA...

Izrada, obrada, prijem i čuvanje, jednom rečju upravljanje elektronskim dokumentima, su definisani zakonom (Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o privrednim društvima), i te pravne norme je neophodno da svaka organizacija primeni u svojim uslovima rada. Istovremeno, državna uprava u sve većoj meri uslovljava poslovne odnose sa pravnim subjektima isključivo na elektronski način i kroz primenu sve većeg broja zakonskih normi, sa jasnim uslovima izvršenja i primene.

 

Praktična radionica koju realizujemo daće odgovore na čitav niz konkretnih pitanja i nedoumica kao što su:

 • Šta predstavlja Elektronski dokument i koji su njegovi pravni i poslovni atributi?
 • Kako se on izrađuje i koju i kakvu odgovornost snosi potpisnik?
 • Koje su sve aktuelne i obavezujuće primene elektronskih dokumenata (gde organizacija mora a gde bi trebalo da digitalizuje svoj protok dokumenata)?
 • Zašto su elektronska pošta i elektronska faktura posebni slučajevi koji zahtevaju poseban način administriranja?
 • Šta u slučaju da imamo interni informacioni sistem, kako ga iskoristiti i uklopiti u opštu digitalizaciju?
 • Zašto postoji problem u distribuciji elektronskih dokumenata i kako ga rešiti?
 • Na koji način se efikasno administrira elektronski dokument, šta je original a šta kopija, zašto je neophodna elektronska pisarnica?
 • Kako pravno validno i efikasno čuvati elektronske dokumente? Kako funkcioniše elektronska arhiva?
 • Šta svako ko radi sa elektronskim dokumentima treba da zna o informacionoj bezbednosti?

 

Cilj i ishodi obuke:

Polaznici će se upoznati sa vrstama, mogućnostima korišćenja, kao i načinima interne implementacije paketa elektronskih servisa i savremenih administrativnih postupanja, zakonom definisanim pravima i obavezama odgovornih administrativnih radnika na poslovima elektronskog poslovanja, sa pravne i informatičke strane, ovladaće administrativnim i tehničkim procedurama za kvalitetno i zakonom definisano elektronsko kancelarijsko poslovanje i njeno integrisanje u svakodnevni rad poslovnih organizacija.

 

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultant Instituta za elektronsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za primenu elektronskog poslovanja

 

Kome je obuka namenjena?

 • Direktorima i menadžerima
 • Poslovnim sekretarima
 • Pravnoj i kadrovskoj službi
 • IT sektoru u delu koji se bavi upotrebom elektronskih dokumenata
 • IT rukovodiocima i administratorima

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Pojam i pozicija elektronske kancelarije u svakodnevnom poslovanju

 • Zašto i kako primeniti e-poslovanje u svojoj organizaciji
 • Koji su to resursi organizacije koji trebaju ili moraju da posluju elektronski
 • Koliko i na koje načine je potrebno menjati internu poslovnu organizovanost radi uvođenja efikasnog elektronskog poslovanja

2. E-administracija

 • E-pisarnica – efikasna interna i eksterna komunikacija i razmena dokumenata
 • Zvanična e-mail adresa organizacije registrovana u APR-u – šta to znači i koliko to menja naše poslovanje

3. Elektronski dokument

 • Pojam elektronskog dokumenta, način izrade i primeri primene
 • Promene i mogućnosti koje je doneo novi Zakon o elektronskom dokumentu
 • Prikaz modela razmene zvaničnih elektronskih dokumenata dveju poslovnih strana uz potvrde slanja i prijema (primeri elektronske pošte i e-fakture)

4. Elektronske usluge državnih institucija

 • Elektronski servisi e-uprave i mogućnost njihovog korišćenja
 • Elektronski administrativni postupci državne  uprave

5. Elektronska arhiva

 • Šta  je to e-arhiva i kako je obezbediti
 • Primer softvera za bezbedno arhiviranje dokumentarnog materijala

6. Praktična primena informacione bezbednosti

 • Bezbednosne pretnje i mere zaštite
 • Lična i kolektivna primena informacione bezbednosti – obezbeđivanje sigurnog rada i zaštita podataka.

7. Pitanja i odgovori, tumačenja, instrukcije za  praktičnu upotrebu alata

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara (+PDV).  Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta. Za brze uplate (u roku od 2 dana od dana prijave), odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs