Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Upravljanje ljudskim resursima

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:8,15,22,29. septembar, 6,13,20. i 27. oktobar 2018. godine od 10 do 15,30h
 • Predavači:Eksperti za upravljanje ljudskim resursima iz Službe za upravljanje kadrovima RS (detaljna informacija na stranici)
 • Kotizacija i popusti:Detaljna informacija nalazi se na stranici

Upravljanje ljudskim resursima

Eksperti Službe za upravljanje kadrovima RS

Akreditovani specijalistički program profesionalnog usavršavanja

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, br. 611-00-01088/2017-03 od 18.5.2018. Institut za ekonomsku diplomatiju je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast ljudskih resursa. Ovim je program profesionalnog usavršavanja “Škola upravljanja ljudskim resursima kojeg je Institut za ekonomsku diplomatiju do sada realizovao, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Akreditacija programa “Upravljanje ljudskim resursima” za posledicu ima značajno viši nivo nastave, odnosno povećanje kvaliteta rada, što se postiglo povećanjem fonda časova i nastavnog sadržaja, naročito u segmentu koji je posvećen praktičnom radu.

Program ima za cilj povećanje i formiranje kompetencija polaznika za primenu savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u organizaciji, a koje su orijentisane na postizanje rezultata u radu, baziranog na razvoju potencijala i rastućim kompetencijama zaposlenih, u skladu sa najnovijim trendovima savremene evropske prakse (osobito u malim i srednjim preduzećima koja čine presudnu većinu privrednih subjekata u RS u smislu povećanja zaposlenosti, rasta izvoza i doprinosa rastu bruto nacionalnog dohotka).

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Nauče i razumeju vrste promena u poslovnom ambijentu 21. veka i njihov uticaj na novi pristup upravljanju ljudskim resursima;
 • Nauče sadržaj, ulogu, proces i metode upravljanja ljudskim resursima u organizaciji;
 • Nauče šta su kompetencije (odlike i njihov značaj) i zašto su one odgovor na nove zahteve poslovnog okruženja
 • Nauče elemente i procese savremenog pristupa upravljanju ljudskim resursima baziranog na kompetencijama i razvoju potencijala zaposlenih;
 • savladaju sve ključne elemente savremenog koncepta upravljanja ljudskim resursima u svojoj organizaciji (definisanje kompetencija za rad, izrada opisa poslova, utvrđivanje postupka selekcije, ocenjivana i razvoja zaposlenih, talent menadžment…)
 • Unaprede sopstvene veštine u procesima upravljanja ljudskim resursima (izrada obrazaca, formulara i druge prateće dokumentacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima, vođenje intervjua u postupcima selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, asertivne komunikacije i pružanja fidbeka zaposlenima)
 • steknu znanja o značaju razvoja potencijala zaposlenih i metodama i tehnikama koje omogućavaju kreiranje efektivnog programa razvoja zaposlenh
 • ovladaju znanjima i veštinama rukovođenja i njihovom značaju za razvoj uspešnih, kreativnih i produktivnih timova, njihov kvalitet rada, kao i produktivnost čitave organizacije
 • samostalno obavljaju administriranje u oblasti radno-pravnih odnosa, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

1) Dr Dobrila Vujić, HR konsultant i edukator – trener sa ogromnim brojem realizovanih otvorenih i in-house obuka kako u privredi tako i u državnoj administraciji. Radila je i radi na značajnim razvojnim projektima implementacije i unapređenja prakse angažovanja ljudskih potencijala u našoj sredini.

2) Sanja Leverda, psiholog, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima RS, sa radnim iskustvom od preko 20 godina u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihovu primenu u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – regrutacija i selekcija kadrova, razvoj sistema kopetencija u organizaciji, razvoj zaposlenih u oblastima komunikacije, rukovođenja, upravljanja stresom.

3) Dr Natalija Radivojević Banović, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog. Osnovne, master i doktorske studije završila je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2007. godine aktivna je u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Značajno radno iskustvo u oblasti profesionalne selekcije i razvoja zaposlenih, kao i trenersko iskustvo u relevantnim oblastima (procena radnog učinka, koučing, i razvoj potencijala zaposlenizh, motivacija za rad i zadovoljstvo poslom, profesionalna selekcija).

4) Aleksandra Stanković, zaposlena u Službi za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog i predavač u državnoj upravi. Ima dugogodišnje iskustvo u profesionalnoj selekciji i razvoju zaposlenih. Završila je više specijalizovanih profesionalnih obuka u oblasti ljudskih resursa.

5) Maja Ilić, Inspektorat za rad Republike Srbije, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijskog nadzora u primeni radno-pravnog zakonodavstva. Raspolaže višegodišnjim nastavnim iskustvom (obučavanje stručnjaka u državnim institucijama i privredi u pomenutim oblastima).

 • Obuka se sprovodi kroz 99 nastavnih časova od kojih je praktična nastava zastupljena sa čak 70% nastavnog fonda.
 • Nastava je organizovana u 8 nastavnih modula (nastavnih jedinica).
 • Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje
 • Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju nastavnu literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu
 • Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije slučajeva, predavanja i vežbe
 • Izrada zadatka (samostalno, na radnom mestu 

Po odslušanom nastavnom programu, svi polaznici polažu usmeni i pismeni završni ispit.

Nakon položenog ispita, polaznici dobijaju Potvrdu o završenom programu specijalizovanog profesionalnog usavršavanja koja se izdaje na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na posebnom formularu sa memorandumom Ministarstva i Instituta.

Kotizacija:

 • za jednokratne uplate – 80.000,00 (+PDV)
 • za uplate u četiri mesečne rate – 90.000,00 (+PDV), pri čemu jedna rata iznosi 22.500,00 (+PDV)

Letnja akcija:

 • Za prijave i uplate izvršene do 31. avgusta 2018. godine odobravamo 20% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/317126

Nastavni plan i program rada

 • Kako je nastao koncept ULJR – promene u poslovnom ambijentu u drugoj polovini 20. veka
 • Šta su ljudski resursi, od čega zavisi uspeh u radu i šta je upravljanje ljudskim resursima
 • Kako se upravlja ljudskim resursima u organizaciji – metode i uloge u upravljanju ljudskim resursima
 • Promene u poslovnom okruženju u 21. veku – nova ekonomija, nova organizacija i novi zahtevi prema zaposlenima – novi pristup upravljanju ljudskim resursima
 • Kompetencije kao odgovor na nove zahteve i izazove upravljanju ljudskim resursima
 • Upravljanje ljudskim resursima na bazi kompetencija
 • Praktičan rad – definisanje kompetencija

Ova nastavna jedinica realizovaće se 8. septembra 2018. godine od 10 do 15,30 h

 • Istorijski počeci analize posla
 • Svrha, definicija, značaj
 • Tehnike i instrumenti analize posla
 • Pojam, svrha, značaj i uloga kompetencija prilikom definisanja opisa posla
 • Opis i specifikacija posla (definicija i značenje)
 • Svrha i značenje dizajna posla
 • Redizajn posla, uvećanje i obogaćivanje posla
 • Model karakteristika posla
 • Evaluacija kvaliteta analize posla
 • Praktičan rad – analiza posla, izrada opisa radnog mesta, uključivanje kompetencija

Ova nastavna jedinica će se realizovati 15. septembra 2018. godine od 10 do 15,30h

 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Pregled metoda selekcija
 • Primena koncepta kompetencija u postupku selekcije
 • Šta dobijamo upotrebom psiholoških testova?
 • Assessment centri
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Donošenje odluke o izabranom kandidatu
 • Praktičan rad – intervju, odluka o izboru

Ova nastavna jedinica će se realizovati 22. septembra 2018. godine od 10 do 15,30 h

 • Upravljanje rezultatima
 • Ocenjivanje radne uspešnosti – smisao i značaj
 • Različiti modeli ocenjivanja – prednosti i nedostaci
 • Planiranje i postavljanje radnih ciljeva
 • Profil kompetencije
 • Odbir kriterijuma i indiaktora u ocenjivanju
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije
 • Posledice ocenjivanja
 • Savremene strategije motivisanja zaposlenih
 • Vertikalno i horizontalno napredovanje
 • Sistemi i pravila materijalnog nagrađivanja
 • Praktičan rad – modeli ocenjivanja

Ova nastavna jedinica će se realizovati 29. septembra 2018. godine od 10 do 15,30 h

 • Pojam razvoja zaposlenih
 • Značaj investiranja u razvoj zaposlenih
 • Načini sticanja znanja kod odraslih i usvajanje znanja na radnom mestu;
 • Usklađivanje plana razvoja potencijala zaposlenih sa dugoročnim ciljevima organizacije i potrebama radnih mesta
 • Vrste i načini procene individualnih potencijala
 • Motivacija za rad
 • Izrada plana razvoja potencijala
 • Metode i tehnike razvoja potencijala zaposlenih
 • Karakteristike uspešnog programa razvoja individualnih potencijala
 • Praktičan rad – izrada plana razvoja potencijala

Ova nastavna jedinica će se realizovati 6. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30 h

 • Uvod – osnovni pojmovi o talentima u upravljanju talentima
 • Šta su talenti i šta je upravljanje talentima
 • Kako je nastao i zašto je sada poseban menadžment talentima
 • Šta je svrha menadžmenta talentima
 • Strategija upravljanja talentima;
 • Izazovi menadžmenta talentima u svetu i kod nas
 • Regrutovanje i zadržavanje talenata (strateško planiranje i predviđanje potreba za talentima; identifikacija talenata u internoj sredini; privlačenje i regrutovanje talenata spolja; zadržavanje talenata)
 • Razvoj talenata – praktičan rad (procena performansi i procena za razvojem talenata; kreiranje plana razvoja talenata; uloge u razvoju talenata; kultura za razvoj talenata)

Ova nastavna jedinica će se realizovati 13. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30 h

 • Pojam rukovođenja
 • Uloga rukovodioca u organizaciji
 • Komponente i faktori procesa rukovođenja
 • Stilovi rukovođenja
 • Situaciono rukovođenje
 • Kanali komunikacije u procesu rukovođenja
 • Sagledavanje sopstvenih prepreka i ograničenja u komunikaciji sa zaposlenima i sprovođenju uloge rukovodioca
 • Efikasno pružanje fidbeka zaposlenima

Ova nastavna jedinica će se realizovati 20. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30 h

 • Radnopravni dokumenti – neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima
 • Dokumentacija za zaposlene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i podzakonskim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o BZR i podzakonskim propisima.

Ova nastavna jedinica će se realizovati 27. oktobra 2018. godine od 10 do 15,30 h.