Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Nove smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i uvođenje u centralnu evidenciju

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:26. februar 2019. godine od 14 do 19,30
 • Predavači:Jelena Pantelić i Milunka Milanović (detalji na stranici)
 • Kotizacija:11.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Nove smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i uvođenje u centralnu evidenciju

8. JANUARA 2019. GODINE USVOJENE SU NOVE SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Kako bi se ujednačila praksa i izbegle eventualne neusklađenosti u proceni rizika, 8. januara 2019. godine usvojene su nove Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju.

Pokazalo se da je neophodno da postoje jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za obveznika na koji način da pristupi rešavanju jedne od najtežih obaveza prema Zakonu, kao i da ukaže  obvezniku na neke sporne situacije iz prakse i načine reešavanja kada se radi o prikupljanju dokumentacije i određivanju stvarnog vlasnika, a naročito imajući u vidu lica kod kojih postoje kompleksne vlasničke strukture.

Takođe, potrebno je i da nadzorni organi imaju jedinstveni pristup kako bi se, na prvom mestu, dovelo do jedinstvenog stava u tumačenju dela Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji se odnosi na stvarnog vlasnika.

Smernice treba da daju odgovore na sporna pitanja i na taj način pomgnu da se stvori jedinstvena i adekvatna primena zakona od strane obveznika, da budu svojevrsna alatka i pomoć, kako licima koja primenjuju Zakon o SPN i FT, tako i licima koja su dužna da podatke o stvarnom vlasniku unesu u registar.

 

Predavači:

 1. Milunka Milanović, konsultant OEBS, bivša načelnica unutar Uprave za sprečavanja novca, trenutno radi kao direktor u oblasti sprečavanja novca i finansiranja terorizma u Komercijalnoj banci ad Beograd i koordinator AML poslova na nivou Grupe.
 2. Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi.

 

Radionica je praktična, sa prikazima različitih gotovih rešenja.  Cilj je interaktivno učestvovanje polaznika kako bi se upoznao sistem za sprečavanje prannja novca u finansiranja terorizma i razjasnile nedoumice o pitanjima koja je potrebno da obveznik samostalno ureedi na osnovu zakonskih rešenja.

Radionica je namenjena svim obveznicima po Zakonu o SPNFT – finansijskom i nefinansijskom delu sistema: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko-dilerska društva, menjačnice, agenti za promet nekretnina, faktoring kuće, računovođe, revizori, advokati, notari, platne institucije, institucije elektronskog novca, on line priređivači igara na sreću, kazina, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima…

 

Nastavni program:

 1. Definicija stvarnog vlasnika
 2. Preporuka 24 i 25
 3. Smernice – definicija pojmova
 4. Utvrđivanje stvarnog vlasnika
 5. Potrebna dokumentacija
 6. Stvarni vlasnik po osnovu svojine
 7. Stvarni vlasnik po osnovu prava upravljanja
 8. Ostala dokumentacija
 9. Prijava stvarnog vlasnika u Registru stvarnog vlasnika
 10. Primeri

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 11.500 dinara (+PDV). Za brze uplate u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

011/3077612, 3077613, 063/506097
prijava@economicdiplomacy.co.rs
ied.bg@mts.rs