Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Utvrdjivanje stvarnog vlasnika

Detalji

 • VEBINAR:20. 12. 2022. godine od 15h
 • Predavači:Konsultantkinje OEBS-a, dugogodišnji predavači na obukama Instituta
 • U toku je akcija novogodišnjih popusta od 20%:Informacija i kotizaciji i dodatnom popusti na stranici

Utvrdjivanje stvarnog vlasnika

ŠTA ZNAČI IDENTIFIKACIJA KLIJENTA; KADA I KAKO UTVRDITI STVARNOG VLASNIKA; KOMPLEKSNE VLASNIČKE STRUKTURE I STVARNI VLASNIK

Jedna od najtežih i najsloženijih obaveza po Zakonu sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma jeste utvrdjivanje stvarnog vlasnika. Naša obuka ima za cilj da pomogne obveznicima u otkrivanju mogućih izvora za prikupljanje dokumentacije kao i koracima koje je potrebno preduzeti. Cilj je i da se pokuša napraviti paralela, odnosno razlika između obaveze identifikacije klijenta i daljeg utvrdjivanja stvarnog vlasnika, kao i dokumentacije koja prati ove obaveze. Takođe, utvrdićemo gde obveznici najviše greše  u praksi, koji su uočeni nedostaci, a sve sa ciljem da se u budućnosti greške otklone ili bar svedu na minimalnu meru.

 

Predavači:

 • Konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT, duogodišnje saradnice i predavači na obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • FATF preporuke
 • Obveznici i stvarni vlasnik
 • Stvarni vlasnik – pojam
 • Utvrdjivanje stvarnog vlasnika – postupak
 • Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
 • Identifikacija stranaka
 • Utvrdjivanje stvarnog vlasnika
 • Kompleksne vlasničke strukture
 • Lica stranog prava
 • Akcionarsko društvo
 • Funkcioner u strukturi
 • Starost dokumentacije
 • Izjava

 

Obuka je namenjena:

 • Bankama
 • Lizing kompanijama
 • osiguravajućim društvima
 • zastupnicima i posrednicima u osiguranju
 • menjačnicama
 • računovođama i revizorima
 • agentima za prenos novca
 • brokersko-dilerskim društvima
 • agentima za promet nekretnina
 • advokatima
 • javnim beležnicima
 • on-line priređivačima igara na sreću
 • kazinima
 • pružaocima usluga u sektoru digitalne imovine
 • faktoring društvima
 • svim drugim licima koja direktno ili indirektno imaju kontakt sa klijentima i primenjuju Zakon o SPN i FT

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Obuka se realizuje on-line (ZOOM platforma).

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo tradicionalni novogodišnji popust od 20%.

Kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV), a sa 20% popusta – 11.600,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs