Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o privrednim društvima – usvojene su izmene i dopune

Detalji

 • Opcija 1 - nastavna sala Instituta (Zemun, Pregrevica 168):9. decembar 2021. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line, preko ZOOM platforme:9. decembar 2021. godine od 10h
 • Predavači:Jelica Trninić Šišović i Sandra Tasić, Ministarstvo privrede RS (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:12.500 (u nastavnoj sali); 11.000 (on line); detalji o popustima na stranici

Zakon o privrednim društvima – usvojene su izmene i dopune

EKSPERTI MINISTARSTVA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR-U I ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Zakon o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 109/21 od 19. novembra 2021. godine) izmenjen je i dopunjen u cilju unapređenja zaštite prava manjinskih članova društva, usklađivanja i sa odredbama Direktive (EU) 2017/828 Evropskog parlamenta i Saveta od 17. maja 2o17. godine o izmeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu podsticanja dugoročnog angažovanja akcionara, kao i u cilju unapređenja pojedinih rešenja iz važećeg Zakona o otklanjanju problema u primeni istih.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika objavljeni su “Službenom glasniku RS”, br. 105/21 od 8. novembra 2021. godine. Izmene ovih zakona usmerene su na unapređenje uslova za otpočinjanje poslova.

Kome je seminar namenjen:

Seminar je namenjen svim privrednim društvima, preduzetnicima, advokatima, subjektima zainteresovanim za pitanja iz oblasti korporativnog prava i evidentiranja stvarnog vlasnika i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Predavači:

 • Jelica Trninić Šišović, načelnica Odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre Ministarstva privrede
 • Sandra Tasić, šefica Odseka u Sektoru za privredna društva i privredne registre Ministarstva privrede.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Novine u pogledu naknada direktora / članova nadzornog odbora u društvima kapitala: Politika naknada; Izveštaj o naknadama; Obaveza objavljivanja naknada, odnosno obaveza dostupnosti podataka o iznosu i strukturi naknade
 • Stop “fantomskim firmama”
 • Prinudna likvidacija: Otklonjivi i neotklonjivi razlozi; Odnos stečaja i prinudne likvidacije; Novine u pogledu odgovornosti članova za obaveze društva nakon brisanja društva iz registra
 • Prinudna likvidacija preduzetnika
 • Zaključivanje poslova i radnji u kojima postoji lični interes
 • Identifikacija akcionara
 • Jedinstveni elektronski sandučić kao obaveza za privredna društva i preduzetnike
 • Isključiva E prijava za osnivanje privrednog društva
 • Advokat ima mogućnost overe digitalizovanog akta koji se podnosi uz prijavu
 • Ko sve sada može podneti registracionu prijavu APR-u
 • Osnivanje i evidentiranje stvarnog vlasnika u jednom koraku
 • Prekršajima u slučaju osnivanja registrovanog subjekta elektronskim putem u skladu sa ZCESV.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs