Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Elektronska pisarnica – operativna primena

Detalji

 • Opcija 1: nastavna sala hotela Šumadija, Beograd:19. mart 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):19. mart 2024. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.000 (+PDV), odnosno 12.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Elektronska pisarnica – operativna primena

USLOVI, NAČINI I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE, REALNI PRIMERI

Elektronska pisarnica je u zakonskoj primeni, u organima državne uprave, od februara prošle godine, ali je njena operativna primena počela 1. januara 2024. godine. Detaljne zakonske definicije načina organizovanja i potrebne funkcionalnosti ePisarnice, Zakonodavac je, pored Instrukcija o preduslovima rada Pisarnice i Korisničkog uputstva softvera ePisarnice, objasnio i Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Uredbom o jedinstvenim tehničkotehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Naš seminar sa radionicom obrađuje praktične primere i načine implementacije poslovnih sistema za obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Predavanja obrađuju realne i uspešne “primere iz prakse” iz naše zemlje, one koja već sada uspešno funkcionišu i koja su uspela da pomire zakonski  okvir i  poslovne potrebe i, kao najvažnije, imaju svoju ekonomsku opravdanost.

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultantkinja IED za elektronsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, konsultant za IT i instruktor za elektronsko poslovanje

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Proces digitalne transformacije kao aktuelnost

 • Zakonske obaveze i okviri postupanja
 • Pojam, ciljevi i iskustva
 • Mogućnost efikasne digitalne transformacije u okvirima trenutne zakonske regulative

2) Primeri opertivnog ePoslovanja

 • Uslovi i načini organizovana ePisarnice, eDelovodnika i eArhive
 • Određivanje Liste kategorija i meta podataka poslovnih dokumenata
 • Uslovi upotrebe i načini  izrade papirnih kopija eDokumenata
 • Problem i rešenje eArhiviranja elektronskih i papirnih dokumenata
 • Koraci ka daljem razvoju internih Informacionih sistema

3) Osnove uspešnih rešenja ePisarnice

 • Elektronska pisarnica – uspešni modeli upravljanja poštanskim i elektronskim pošiljkama
 • Distribucija unutar organizacije kao i prema partnerima i klijentima
 • Realna rešenja eArhive – sigurnost i pristupačnost
 • Prikaz mogućih rešenja za automatski prijem i obradu eMail komunikacije
 • Digitalizacija papirne dokumentacije – rešenja za brzo  i efikasno skeniranje.

4) Pitanja i odgovori, diskusija

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka iz oblasti arhiviranja se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija (Beograd) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.000,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

 • Za sve prijave i uplate izvršene avansno odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobrava se dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs