Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:20. jun 2018. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Vojkan Stanković, IT konsultant i poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja projektima.
 • Predavač:Olga Zorić, konsultant za organizaciju rada
 • Kotizacija:11.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Olga Zorić i Vojkan Stanković Elektronsko poslovanje

Elektronsko kancelarijsko poslovanje postaje poslovna, zakonom propisana obaveza i, sve češće, jedina opcija izvršavanja poslovnih i zakonom definisanih obaveza. Dalji razvoj i integracija elektronskog poslovanja u sve segmente pravno-ekonomske funkcionalnosti je državna strategija RS koja je, u sve većoj meri, potkrepljena konkretnim zakonskim obavezama pravnih lica kao i odgovarajućih pojedinaca zaposlenih na izvršilačkim poslovima. 

Cilj obuke:

 • Upoznavanje polaznika sa normativno-pravnim okvirom kojim je regulisano e-poslovanje, kao i upoznavanje sa procedurama, konkretnim digitalnim servisima, alatima i bezbednosnim procedurama potrebnim za zakonito i operativno postupanje. Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da:
 • prepoznaju zakonske obaveze svoje poslovne organizacije kao i njih samih u okruženju elektronskog poslovanja;
 • aktivno koriste elektronske servise i administrativne postupke definisane od strane državnih institucija i organizacija;
 • obezbede početne uslove za implementaciju elektronskih servisa i postupaka u svojim poslovnim organizacijama;
 • sagledaju koje su to bezbednosne pretnje u njihovom IT okruženju i izrade zakonom definisane procedure u cilju obezbeđenja elektronskih podataka kojima raspolažu.
 • Obuka je namenjena direktorima i menadžerima, sekretarima i pravnicima, računovođama i referentima koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava, zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima.

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultant za organizaciju rada
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja projektima.

Program obuke:

1) E-poslovanje kao državna strategija – uticaj na aktuelno poslovanje

 • Pravac razvoja – astrategije i akcioni planovi RS
 • Planirani ciljevi implementacije elektronskog poslovanja – digitalno društvo

2) E-poslovanje u zakonskim okvirima

 • Pregled aktuelnih zakonskih paketa i obaveze postupanja u skladu sa njima
 • Propisi u najavi i očekivana implikacija u proceduri

3) Poslovna organizacija i implementacija e-poslovanja

 • Koje su to aktuelne zakonske i poslovne obaveze iz domena e-poslovanja koje je svaka poslovna organizacija dužna da primenjuje
 • Efikasni načini integracije e-poslovanja u organizovanom radnom okruženju

4) Elektronski sertifikat

 • Način i procedure korišćenja elektronskog sertifikata – praktična prezentacija
 • Svakodnevni poslovni procesi ukojima se koristi elektronski sertifikat
 • Najava novih oblika elektronskih sertifikata, potpisa i pečata u 2018/2019. godini

5) Elektronski administrativni postupci i elektronski servisi e-uprave

 • Portal e-uprave i načini korišćenja elektronskih servisa
 • Pojam i poslovna upotreba elektronskih administrativnih postupaka

6) Praktična primena informacione bezbednosti

 • Bezbednosne pretnje i mere zaštite
 • Pojam i način izrade Akta o IKT bezbednosti

7) Pitanja i odgovori

Sadržaj programa možete preuzeti u pdf formatu OVDE

Kotizacija iznosi 11.500,00 dinara (+PDV).

Popust: Za uplate izvršene u roku od 2 dana od dana prijave odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju).

Za sve učesnike dosadašnjih radionica na temu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo” u organizaciji Instituta za ekonomsku diplomatiju i Agencije Permanent Educom odobravamo poseban popust od 20% (bez obzira na brojučesnika i rok plaćanja).

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/502688

osoba za kontakt: Iva Rutović

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs