Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Excel napredni nivo

Detalji

 • Mesto:Zemun, računarski kabinet Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:15, 16, 19, 22, 24. i 26. oktobar 2018. godine od 17,30 do 20,30h
 • Predavač:Vojkan Stanković, inženjer elektrotehnike i računarstva, savetnik i instruktor za oblast elektronskog poslovanja
 • Kotizacija:17.500,00 (+PDV)
 • Popust::Za prijave i uplate u roku od 2 dana - čak 20%

Excel napredni nivo

Vojkan Stanković

Poslovni Excel – napredni nivo za samo 24 nastavna časa. 

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava.

Obuka za napredni Excel se vrši u računarskom kabinetu Instituta u maloj grupi (najviše 10 polaznika). Izvodi se na računarima – jedan učesnik koristi jedan računar (polaznici mogu da ponesu svoj računar), kako bi sav nastavni materijal mogli intenzivno da izvežbaju. Fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe Excela do završetka obuke.

Maksimalan prostor je posvećen praktičnom radu i konkretnim vežbama, na šta je stavljen akcenat – čak 50% obuke su praktične vežbe na računarima . Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata , kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koju naiđu.

Poseban deo obuke je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

Za sve učesnike obuke Excel napredni nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

 

PREDAVAČ:

Vojkan Stanković, inženjer elektrotehnike i računarstva, sa dugogodišnjim inženjerskim i menadžerskim iskustvom, poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja rojektima. Svoje dugogodišnje radno i predavačko iskustvo unapređivao je u više stručnih centara u Austriji, Jordanu, Izraelu i Rumuniji.

 

PROGRAM OBUKE

1) UPOTREBA ŠABLONA U EXCEL-u

 • Kretanje šablona za prikupljanje podataka
 • Kreiranje formi za unos podataka i validacija
 • Povezivanje više datoteka za prikupljanje podataka

2) NAPREDNE FUNKCIJE U EXCEL-u

 • Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)
 • Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)
 • Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)

3) RAD SA IZVEDENIM (PIVOT) TABELAMA

 • Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)
 • Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)
 • Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)

4) RAD SA IZVEDENIM (POWERPIVOT) TABELAMA

 • Upotreba DAX formula
 • Kreiranje formula pomoću polja
 • Kreiranje veza između tabela korišćenjem Diagram View prozora
 • Prikazivanje tabela u zvezdi i priprema za višedimenzionu analizu, itd

5) RAD SA MAKROIMA I VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

 • Generisanje makro funkcija sa apsolutnim i relativnim adresiranjem
 • Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje
 • Msgbox, InputBox
 • If Then Else, Case, For… Next, Do… Loop, Funkcija

6) VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

 • VBA editor, ebugger, break point
 • Range objekat, Cells objekat
 • Varijable, tipovi, Explicite, Immediate
 • Debug. Print, Debug. Assert
 • Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch
 • Frme, Events
 • Zaštita VBA programa

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE)

VREME ODRŽAVANJA:

15, 16, 19, 22, 24. i 26. oktobar 2018. godine od 17,30 do 20,30 časova.

KOTIZACIJA iznosi 17.500,00 dinara (+PDV).

Za prijave i uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo čak 20% popusta, pa tako kotizacija iznosi svega 14.000 (+PDV).

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs